Multitasking vs. Mindfulness – vilket främjar det effektiva ledarskapet?

Att ständigt vara uppkopplad är en av de största förändringarna som skett i människans miljö. Det säger neurobiologen Adam Gazzaley, som forskar vid University of California. Vi utsätter våra hjärnor för påverkan som den kanske inte alls är utvecklad för och vi vet redan att det får konsekvenser.

Vårt sätt att tänka och uppföra oss förändras och likaså vår förmåga till koncentration.  Det har man sett hos dem som sysslar med ”multitasking”. Tvärtemot vad de själva tror är de inte alls så produktiva. De har svårt att sortera bort ovidkommande information och de upplever mer stress än människor som uträttar en sak i taget. Undersökningar som företaget Microsoft har gjort visar att det genomsnittliga intervallet för att kolla mejl är var femtonde minut. Lägg då till alla sociala medier, telefonen som ringer och kollegan som bara vill stämma av en sak. När du blir avbruten tar det tar 5-7 minuter att komma tillbaka där du var. Hur ofta händer det att vi lyckas koncentrera oss hela tjugo minuter på en och samma uppgift? Du förlorar timmar varje dag. Med andra ord – vi är inte alls så effektiva som vi tror.

Elisabeth Vene, journalist på tidningen NyTeknik, skriver att man inte bör försöka lösa effektivitetsproblemen med att hantera flera saker samtidig. Den som exempelvis läser mejl i mobilen på ett möte tappar IQ-värde från normalt 110 till 100. Samma effekt som en sömnlös natt har på systemet.

Men det finns knep för hur man styr undan avbrotten och det finns tekniker och verktyg som kan stötta dig som chef och ledare i denna ständigt uppkopplade tillvaro.

Trenden talar sitt tydliga språk och många företag satsar på att utbilda sina medarbetare i medveten närvaro s.k. Mindfulness för att kunna hantera en ständigt uppkopplad tillvaro. Mindfulness kan utgöra ett redskap för att minska stress, hantera pressade arbetssituationer och höja kvaliteten och närvaron vid möten och andra arbetsrelaterade situationer som är kopplade till ledarrollen. Trenden är att fler och fler företag satsar på Mindfulness för sina medarbetare. USA ligger steget före men även i Sverige växer intresset.

Hur ser det ut på ditt företag? Vilka förutsättningar har du för att verka för ett effektivt uppkopplat ledarskap?

Skrivet av: Helena Wiktor