Rekrytera eller behålla och utveckla?

Ibland kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fundera en extra gång om rekrytering är vägen framåt? Kampen om kompetensen är tuff och det är inte lätt att attrahera nya medarbetare. Rekryteringsvägen är full av utmaningar och det är sällan okomplicerat att hitta den perfekta kandidaten.

Alltså svårt och kostsamt. En ofta citerad siffra är att en felrekrytering i snitt kostar 700 000 kronor. Forskaren och författaren Malin Lindelöw har uppgivit spannet 250 000-1 miljon kronor. Det beräknas att var tionde rekrytering i Sverige misslyckas (enligt Poolias Kompetensindikatorn 2013) och redan i mitten av 00-talet uppskattade forskare att felrekrytering kostar svenska företag en bra bit över 10 miljarder kronor varje år.

Vad kostar rekrytering och hur mycket kostar den i förhållande till utveckling? Det låter som en lätt kalkyl att räkna hem. Enligt Linkedins ”Global Job Seeker Trends” så måste arbetsgivare kunna erbjuda både karriärmöjligheter och utveckling, inte enbart ”ett jobb” för att vara attraktiva. Ett jobb räcker inte, framförallt inte för att attrahera och rekrytera de yngre generationerna. Tänk alltså utveckling både för den befintliga gruppen anställda och i rekryteringsprocessen. Allt i syfte att säkerställa ett långsiktigt kompetensbehov.

Det finns mycket att göra och här kommer några tips;

  • Var beredd att prata om vilka utvecklingsmöjligheter som finns på arbetsplatsen redan under rekryteringsprocessen
  • Inventera de utvecklingsvägar som finns på företaget och gör det tydligt för medarbetarna vilka möjligheter som finns
  • Fundera på hur ett utvecklingsprogram kan se ut för den befintliga personalen. Inkludera både personlig utveckling och utveckling i specifika färdigheter eller regelverk.
  • Nyttja nischade nätverk på marknaden som erbjuder lättillgängliga frukostseminarier, karriärnätverk eller specifika utbildningar. Glöm inte det som finns lättillgängligt online.

Skrivet av: Anette Wickholm