Så kan CFO:n hålla kursen rätt i Corona-krisen

Onboarding – ett effektivt verktyg för en hållbar chefsrekrytering

 

Coronakrisen är här. Den har redan fått stora effekter på folkhälsan, ekonomin och affärsverksamheter världen över. Vad kan du som CFO göra för att lotsa ditt företag genom krisen? Här är listan med tips som kan hålla dig på rätt kurs.

Företag runt om i Sverige och världen agerar nu för att skydda sina anställda, hantera nya affärsutmaningar och risker samt mildra utbrottets effekter på alla sätt de kan. Vi vet ännu inte hur länge krisen kommer pågå och vilka konsekvenserna i slutändan kommer bli.

Robert Johansson som är CFO på Meritmind betonar vikten av att CFO:n nu tar på sig ledartröjan för att hjälpa företaget genom de osäkra tiderna.

Coronakrisen är känslomässigt utmanande för många människor och den förändrar det dagliga livet för oss alla många sätt. Som CFO kan du spela en avgörande roll för att hjälpa både medarbetare och företaget i svåra tider. Som i alla kriser är det viktigt att vara tydlig, transparent och kommunicera. Liksom att vara konstruktiv och hitta lösningar istället för att bli förlamad, säger han.

Keep calm and carry on – and be smart!

Robert betonar även vikten av att ha en öppenhet gentemot medarbetarna rörande eventuella förändringar i affärsverksamheten och att hålla nära kontakt med kunderna.

Det gäller att stå stark genom krisen och mitt råd är ”keep calm, carry on and be smart”. Ha en bra krisplan och sätt upp möjliga scenarios beroende på hur krisen utvecklar sig, säger han och understryker vikten av att som CFO ha koll på följande:

1. Likviditet/kassaflöde

2. Kostnader

3. Beteende som kan förändras

4. Avtalsläge

7 åtgärder för krishantering

I en rapport från Mc Kinsey listas sju övergripande åtgärder som kan hjälpa företag och organisationer igenom krishantering.

Skydda dina anställda. Sätt upp enkla och tydliga riktlinjer som ligger i linje med hälsomyndigheternas råd. Försäkra dig om att dina medarbetare är uppdaterade och informerade. Benchmarka dig mot andra företag och försäkra dig om att du ligger på rätt nivå.

Skapa tvärfunktionella team. Yttersta ansvaret ligger alltid på VD /CFO men det går lättare vidta behövliga åtgärder om du sätter upp olika team som ansvarar för
a) anställdas hälsa /arbetskapacitet; b) finansiella frågor/ beredskapsplaner; c) produktleveranser; d) marknad/försäljning. Varje team bör arbeta efter både 48-timmars mål, samt veckomål, som justeras allteftersom läget förändras.

Säkra likviditeten och gör en beredskapsplan. Ta fram best case / worst case scenarios. Vilka variabler påverkar intäkter och kostnader, samt likviditeten? Hur ser cash-flow ut? Vilka åtgärder behöver vidtas för att säkra likviditeten?

Säkra leveranserna. Hur ser din leveranskedja ut? Vad kan du göra för att undvika eventuella problem? Finns det alternativa tillverkare du kan anlita för att säkra produktflödet?

Förstå din kund. Fundera på hur krisen kommer förändra kundernas beteende. Kommer de handla online, efterfråga alternativa produkter, behöva hemleverans? Vilka åtgärder kan vidtas för att tillgodose deras önskemål och få dem att fortsätta handla av dig?

Simulera. Genom att ha rundabordssamtal med dina närmaste chefer och simulera utgången i olika situationer klargörs ansvarsfrågor, beslutsgången snabbas upp och eventuella hinder blir lättare att undanröja.

Hjälp till. Vad kan ditt företag göra för att hjälpa till i krisen? Kan du till exempel avvara pengar, utrustning eller expertis? Kan du ställa om produktionen för att möta behovet?

Detta är en sammanfattning av de 7 åtgärderna som listas i McKinsey rapporten. Hela rapporten med fullständig beskrivning av varje åtgärd finns här ⇒

 

 

Skrivet av: Mathias Johansson