Så uppnår du beteendeförändring

Har du försökt få någon eller några att förändra sitt beteende alt. göra som du vill? Din kollega? Dina kunder? Din partner? Har du märkt att det kan vara ganska svårt? Då kanske du har något att lära av Texas Department of Transportation.

1985 spenderade delstaten Texas cirka 20 miljoner dollar årligen på att hålla vägarna rena från skräp. Mike Blair och Tim McClure som arbetade på en lokal reklambyrå fick då i uppdrag av Texas Department of Transportation att ta fram en slogan som skulle användas i en anti-nedskräpningskampanj. Målgruppen för kampanjen var män i åldrarna 18-35 år, vilka statistiskt sett hade visat sig vara den grupp som var mest benägen att skräpa ned.

McClure’s och Blair’s förslag till slogan blev: ”Don’t mess with Texas”. Till en början stötte den på motstånd från en ålderstigen och konservativ styrelse, som nog hade föredragit något i stil med ”Keep Texas Beautiful”. Men efter att en chef lägre ned i organisationen på eget initiativ rullat ut kampanjen och den fått en positiv respons från allmänheten så fick kampanjen grönt ljus.

Fyra år efter att kampanjen lanserats hade nedskräpningen på Texas vägar minskat med 72 %. Utöver detta har sloganen också blivit ett kulturellt fenomen och identitetsmarkör för Texas-bor. Till exempel använde George W. Bush uttrycket i ett tal vid Republikanernas nationella konvent 2000 och i säsong 17 av Simpsons viftar Homer med den amerikanska flaggan och ropar ”Don’t mess with Texas” vid bagageutlämningen på en italiensk flygplats.

Att tvinga någon att göra som du vill är ofta svårt. I många fall är det säkert också direkt olämpligt eller kontraproduktivt. Det här exemplet visar att ett effektivare sätt kan vara att få motparten att se frågan i ett nytt ljus. I kampanjen användes ett humoristiskt och lokalpatriotiskt uttryckssätt som målgruppen kunde ta till sig och på så sätt ändrades deras syn på beteendet nedskräpning. Så om du vill få din vilja igenom kan det vara smart att försöka se på saken ur din motparts perspektiv och fundera på vad som skulle få denne att se på det hela på ett nytt sätt.

/Christofer Näsholm, konsult på Meritmind

Skrivet av: christofernasholm