Engagerade och motiverade medarbetare ger bättre resultat

mätasuccessAtt personalen gör stor skillnad är nog alla chefer och ledare mycket medvetna om. Likaså finns det få chefer som inte håller med om att det är strategiskt viktigt att attrahera, rekrytera och behålla talangerna. Högpresterarna som behövs för att överleva i en konkurrensutsatt global miljö.

När det sedan kommer till att hitta den rätta strukturen för att jobba med talent management och utvecklingsfrågor finns stor osäkerhet. Ofta kommer frågorna inte tillräckligt högt upp i de strategiska planerna och får inte den uppmärksamhet och de resurser som egentligen skulle behövas.

Tack och lov sker det en kontinuerlig utveckling av olika testverktyg som kan vara till hjälp för att möta behovet av effektiva och kvalitetssäkrade metoder i det praktiska personalarbetet. Under våren kommer TalentQ med en ny psykometrisk bedömning som hjälper till att identifiera de bakomliggande faktorer som engagerar och driver en individ till prestation på arbetet. Bedömningen heter Drives och mäter vad som motiverar en person långsiktigt och ger konkreta råd till vad man som chef bör eller inte bör göra för att motivera medarbetaren och hur personen sannolikt påverkar sin omgivning.

Människor trivs bäst i miljöer där det finns den bästa matchningen mellan jobb, organisation och individens förmåga och värderingar. Validitetsstudier visar att det finns en tydlig korrelation mellan att stanna kvar och prestera för företaget om den anställdes motivation och engagemang matchar mot företaget på rätt sätt.

Forskning visar på vikten av att skapa en engagerad kultur i företagen för att lyckas nå högt ställda mål. En bra början kan vara att skaffa kunskap kring den egna personalens drivkrafter. Drives hjälper till att få förståelse för de faktorer som engagerar och motiverar en person långsiktigt. Den ger konkreta råd kring hur chefen kan coacha sin personal för att se till att de använder sin potential till fullo.

Skrivet av: Anette Wickholm