Arbeta i team – Tips för att snabbt förbättra teamarbetet

Arbeta i team - Tips för att snabbt förbättra teamarbetet - Meritmind

Att arbeta i team på ett effektivt och bra sätt är ingen självklarhet. Forskning visar att så få som tio procent av alla team är högpresterande*.  Tillhör ditt team den lilla skaran? Eller de övervägande 90 procenten där det finns potential att hämta hem?

Målinriktat arbete med att utveckla löst sammansatta grupper till team är väl värt insatsen. I en studie av 1.000 team som jobbat med teamutveckling* under 6 månader framkom att teamens produktivitet ökat med i genomsnitt 30%. Vad skulle en sådan ökning innebära i ditt team?

Grupper finns det gott om, men högpresterande team är mer ovanligt. Vad är då skillnaden? Team är grupper som skapat den tillit och målinriktning som behövs för att kunna åstadkomma mer än de enskilda gruppmedlemmarna var för sig. Den enskilt viktigaste faktorn för att öka framgång i teamet är att definiera tydliga, gemensamma mål. Det skapar engagemang och ansvarstagande, vilket ökar verkningsgraden. Alla som någon gång upplevt äkta teamarbete vet hur det känns och längtar efter att återuppleva arbetsglädjen och tillfredsställelsen över att vara medskapande till resultat och måluppfyllnad.

Team med gemensamma mål

De styrkor som gruppen behöver jobba för att utveckla på vägen mot att bli ett högeffektivt team är till exempel en gemensam riktning med satta mål och strategier, tydliggjorda ansvarsområden och roller, former för beslutsfattande och ett proaktivt arbetssätt. Teamledarskapet är förstås en avgörande faktor.

Men lika viktigt som dessa ”hårda” faktorer är teamets förmåga att utveckla konstruktiv samverkan, kamratskap, ett optimistiskt förhållningssätt, tillit och ömsesidig respekt. Gruppmedlemmarnas sätt att kommunicera med varandra är avgörande och behöver ofta utvecklas.

Att göra en grupp till ett team

Men hur går det då till att göra en grupp till ett team? Svaret är att det kräver ett utvecklingsarbete och som vid alla beteendeförändringar behöver en första insikt följas upp kontinuerligt och över tid för att bli en inarbetad och naturlig vana. Räkna med en period på sex månader för det nya arbetssättet att bli hållbart.

Tre aktiviteter att starta med är att:

  • Sätt fokus på det gemensamma målet
  • Utveckla ett ramverk för att teamet ska kunna arbeta optimalt tillsammans (t ex roller, ansvar och beslutsfattande)
  • Identifierar konkreta aktiviteter som gruppen behöver sätta på plats

Ledarens bild av gruppen

Ledarens roll är viktig för att initiera arbetet mot ett mer produktivt samarbete. Om du är ledare och intresserad av att få mer kött på benen angående att arbeta i team och om hur du kan utveckla din grupp till ett team så föreslår vi att du börjar med att göra en skattning av din grupps styrkor och utvecklingsområden i dagsläget. Med metoden Team Diagnostics kan du få en återkoppling dels på läget i din grupp men också en bild av hur du kan leda ditt team mot ökad produktivitet och arbetsglädje.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer! eva.elfgren@meritmind.se

*) Studie genomförd av Team Coaching International

Skrivet av: Eva Elfgren