The Upstarts – en bok om företag som förändrar världen

Det är fascinerande att följa hur nya affärsidéer tar form och hur företag utvecklas över tiden. I vissa exceptionella fall har produkter och tjänster en potential att slå stort på världsmarknaden och tillväxttakten kräver ofta riskkapital, för att efterfrågan ska kunna mättas snabbt nog. Det kan till exempel röra sig om en uppfinning eller ett nytt sätt att kombinera tjänster som gör att en ny bransch ser dagens ljus. Utvecklingen kan ibland gå vägar som ingen kunde förutse eller ens trodde var möjliga.

I boken The Upstarts som skrivits av Brad Stone får vi följa framväxten av Uber och Airbnb. Dessa företag har idag nått en global marknad på sina respektive områden. Båda företagens affärsplaner bygger på att öka tillgängligheten av en tjänst för konsumenterna genom att ”dela på befintliga resurser”, samt att förenkla transaktionen mellan säljare och köpare. På så sätt kan både tid och pengar sparas för båda parter. Uber har, som säkert många vet, en variant av taxiverksamhet som hjälper till att matcha förare och de som vill resa genom en smartphone-app som inkluderar gps-navigering, taxameter, samt pris och betalning av en resa. Förarna är inte anställda av Uber, utan laddar ner appen, godkänns av företaget enligt vissa kriterier och kan själva välja sina arbetstider. Uber tar sedan en kommission för varje resa som betalning. När det gäller Airbnb (airbed and breakfast) är det istället lägenheter och rum som förmedlas mellan privatpersoner med ett liknande affärsupplägg som även inkluderar en mer personlig upplevelse. Företagen står sedan bakom affären som en garant för trygghet och hög kvalitet.

Underlaget till boken bygger på en hel del intervjuer under ett flertal år med entreprenörerna bakom företagen, anställda, konkurrenter och andra intressenter. Entreprenörernas vilja och drivkraft att lyckas och tron på sin idé, gör att de ibland tänjer på gränserna till vad andra personer bedömer är möjligt. Båda företagen som boken handlar om har ett oerhört starkt entreprenörskap i grunden och startades båda i Silicon Valley. Deras affärsplaner dömdes inledningsvis ut av potentiella investerare och de hände att de blev utskrattade på grund av sina högt flygande planer. En annan gemensam nämnare är också att de har använt okonventionella metoder för sin marknadsföring, som vissa skulle avfärda som oetiska. De har också ett synsätt som innebär att de kan strunta i lagar och regler för att de anser att den tjänst de erbjuder gynnar allmänhetens bästa. Det gör att inga politiker kommer att kunna gå emot opinionen i frågan, eftersom politiker måste lyssna på sina väljare för att bli omvalda. Det gäller således att vara skicklig på att mobilisera sina anhängare på rätt sätt för att nå framgång.

Det fanns även ett antal föregångare till de båda bolagen och även konkurrenter som började efterlikna Uber och Airbnb för att ta marknadsandelar, när företagen blivit mer etablerade på marknaden. Vad var det som gjorde att de andra företagen inte lyckades full ut, trots att deras grundtanke var densamma? Det är en av de frågor som bokens författare försöker hitta svaret på.

En annan intressant infallsvinkel är de här företagens påverkan på samhället i stort. Det kan väl inte vara så speciellt, kanske du tänker. Men de här företagen har ändå ändrat ett synsätt hos människor, kombinerat tekniska lösningar på nya sätt och fått nya marknader att växa fram. Företagen fick i vissa fall lagar och regleringar att ändras, deras verksamhet kan även i förlängningen ha en påverkan på hyresmarknaden, huspriser och även i viss mån synen på anställningsförhållanden. Vad det här leder till på sikt är svårt att bedöma, utveckling är inte alltid till det bättre, men innovationer leder oss ändå vidare på nya intressanta vägar!

Källa: The Upstarts av Brad Stone

Skrivet av: theresesvanborg