Världsomseglaren: Det är människor som gör skillnaden

 

Vilka är likheterna mellan att leda ett team i företagsvärlden och att leda en kappseglingsbesättning under hård press och extrema förhållanden? Svaret fick vi på vår nätverksfrukost i Göteborg, där vi på Meritmind välkomnade världsomseglaren Gurra Krantz. För fullsatt publik berättade han insiktsfullt om vad som krävs av ledarskapet för att samla teamet. Eller som han skämtsamt beskrev det: – Just another day at the office.

Gurra Krantz inledde sin föreläsning med en första insikt: Alla som är med i ett race vill vinna och kommer vara väl förberedda. Därför menar han att teamet behöver kunna förutse vilka hinder som kan uppstå längs vägen. För detta krävs människor som verkligen vill och som med både styrkor och svagheter kan hitta lösningar tillsammans.

Det är min roll som ledare att bygga det bästa teamet och att ställa mig frågan: Hur kan min grupp må som bäst och leverera maximalt av sig själva?

Gurra Krantz menar också att det är viktigt att man tar tillvara på kraften som finns hos varje människa samt deras idéer.

Den värsta frågan du kan ställa till en medarbetare är: Är du säker? Frågan visar att du inte litar på din medarbetares omdöme. Vi ledare behöver ta oss tid att verkligen lyssna, annars kommer vi döda människors engagemang och goda medarbetarskap. Nio gånger av tio är idén kanske inte bra, men den tionde gången är det något som gör en verklig skillnad.

Fullt fokus: Gör detta båten snabbare?

För att teamet ska fungera maximalt tillsammans krävs också att alla har klart för sig vad de ska åstadkomma och att alla är med på målet. I Gurra Krantz fall, handlar det om att leverera båtfart. I det läget blir inredning och bekvämlighet inte viktigt, allt som adderar vikt till båten och gör den långsammare, måste skalas bort. Allt fokus kalibreras mot den enda frågan: Gör detta båten snabbare?

I företagsvärlden gäller samma sak, när alla medarbetare vet vad som är det övergripande målet kan de alltid fråga sig om deras tanke och handling stämmer överens med målet och därmed fatta ett bättre beslut. Otydliga mål är en riktig energitjuv.

Förberedelser: No excuse to lose

Men målet är inte allt. Gurra Krantz tar upp liknelsen med att måla ett hus och menar att grundarbetet är viktigt för att teamet ska lyckas med sin uppgift. Med bra förberedelser finns också en grund för ledaren att ställa krav på teamet att leverera till hundra procent.

Varje individ måste kunna se till teamets bästa, ha målet i sikte och inte fokusera på sig själv och sina egna behov. Men rätt förberedelser och individens vilja finns inte utrymme för villkorad prestation. Som ledare måste man bygga en no excuse to lose-situation.

Rekrytera för styrka, inte för bekvämlighet

Något att lära av är också hur anställningskraven ser ut. Gurra Krantz söker inte konfliktfria individer, utan individer som löser konflikter. Konflikt är ett tecken på engagemang. Men han poängterar att det är viktigt att man pratar med varandra och inte om varandra.

Du måste ha tillit, respekt och förtroende för att teammedlemmarna kan lösa sina uppgifter. Om något skaver ska du ta det direkt med den som det berör och inte knyta handen i fickan. Fokusera på sakfrågan inte personen. Använd ”PPR” – pang på rödbetan.

Komplettera varandra i teamet

Han rekommenderar också att anställa för attityd. Det är viktigt att kunna lyfta varandra och att se till att människors olikheter kompletterar varandra. Han jämför med att bygga ett hus, då det är självklart att ta in personer med olika kompetens som elektriker, arkitekter och snickare.

När du rekryterar är det lätt att söka människor som liknar en själv. Detta är ett stort misstag. Du måste titta på de som irriterar dig allra mest, det är där du bör gräva vidare. Med personer som kompletterar dig, kan du bygga ett riktigt vinnarteam.

Vad är då det bästa rådet han själv har fått för att vara en bra ledare, och som han vill förmedla vidare?

Du måste gilla människor. Du måste gilla när det går bra för dem, Den bästa ledaren är den som vågar låta andra kliva fram utan att känna sig hotad, avslutar Gurra Krantz.

Vem är Gurra Krantz?

Gurra Krantz är en av Sveriges mest välmeriterade seglare inom professionell kappsegling med internationella besättningar. Fyra jorden runt-kappseglingar och två America’s Cup-projekt har gett honom gedigen erfarenhet av ledarskap och gruppdynamik. Han är också aktuell i tv-programmet Över Atlanten, där vi får följa kändisar under deras resa när de korsar Atlanten.

Behöver du hjälp med din chefsrekrytering? Kontakta oss här!

Skrivet av: Mathias Johansson