Vikten av att arbeta med sitt employer brand

Outstanding people searchKampen om de bästa talangerna på arbetsmarknaden hårdnar och många företag ser nu över sitt varumärke för att öka attraktionskraften bland sin målgrupp. Ett employer brand är något som alla företag har, och oavsett om det arbetar aktivt med att förbättra detta genom att använda ett employer value preposition (EVP) eller inte, så kommer företagets varumärke att påverka vilka talanger det attraherar.

Enligt Universum, ett företag som arbetar med att hjälpa företag utveckla sitt employer brand, finns det fem ord som beskriver vad ett employer value preposition är och hur det bör utformas.

  1. Attactive – Företaget måste vara attraktivt för målgruppen och locka till sig rätt individer.
  2. True – Företagets EVP måste kunna backas upp av medarbetarna och på riktigt genomsyra organisationen.
  3. Credible – Om EVP:t inte känns troligt och överensstämmer med allmänhetens perception så kommer det att bli förbisett.
  4. Distinct – Att särskilja sig från konkurrenterna och sticka ut från mängden är essentiellt.
  5. Sustainable – Ett EVP måste vara hållbart över tid.

Viktigt är också att företagets EVP har en paraplypreposition, dvs. att huvuddragen är de samma oavsett var i världen eller landet man befinner sig, men att små detaljer och uttryck ändras beroende på vilken målgruppen/regionen är. Individen ska känna igen organisationen som helhet men ändå få en personligt anpassad upplevelse av varumärket.

Fördelarna med ett starkt employer brand är inte bara lägre personalomsättning och rekryteringskostnader utan även bättre tillväxt och högre vinstmarginal. Människor gillar helt enkelt att arbeta för ett varumärke som har ett tydligt syfte med klara mål och visioner.

Skrivet av: Ida Roman