Vikten av en positiv organisationskultur

 

Förslag2

Under morgonens föreläsning tog Mia Törnblom upp ett exempel på hur en individs förändrade sätt att tänka sparat tusentals kronor åt företaget. Individen, en mellanchef med 9 medarbetare, började varje dag med att pendla till jobbet och svära åt sina medtrafikanters brist på trafikvett. Ilskan tog han med sig in på kontoret och det dagliga morgonmötet inleddes således alltid med en 30 minuter lång harang om idioter i allmänhet och trafikidioter i synnerhet. Idioterna hade byggt bo i hans hjärna. Gnället smittade också kollegorna som tog tillfället i akt att ventilera sina frustrationer kring sambo, barn och sakers allmänna tillstånd.

När mannen kom till insikt om denna tidstjuv till tanke sökte han coachning för att justera sitt tankesätt. Genom att aktivt arbeta med sina tankebanor kunde mannen så småningom hindra idioterna från att bosätta sig i hans hjärna. Skulle några få idioter trots hans motstånd slinka förbi och annektera ett utrymme så kan han numera snabbt plocka bort dem. De 30 minuter han tidigare lagt på att gnälla och att sprida en gnällkultur till sina medarbetare kunde han nu istället använda till att hålla konstruktiva möten och föra teamet framåt. För en man av analytisk karaktär  var vinsterna uppenbara. Genom att vinna en halvtimmes produktivitet per dag för sig själv och sina medarbetare, där den interna debiteringen per individ skattades till ca 500 kronor/h, sparade han etthundratusen kronor på bara fyrtio dagar. Etthundratusen kronor som istället kan investeras i företagets fortsatta framgång.

Detta är enbart ett exempel, men jag anar att toleransen för gnäll är ganska hög i organisationer över hela Sverige. Det kan säkert vara nyttigt att ibland stanna upp och reflektera över det egna bidraget till företagets kultur. Om du är lite osäker på hur du sprider glädje på kontoret kan du läsa några handfasta tips här.

Skrivet av: Ida Roman