Vilka KPIer och nyckeltal är bäst?

_MG_5321Nyckeltal är en fråga som lockar och fångar intresset hos många av oss ekonomer. Oavsett om vi har titeln CFO, Ekonomichef, Group-, Financial-, eller Business Controller. Dessutom är det ett ekonomiområde som också intresserar många icke ekonomer. Framförallt kring nyckeltal som är av mer operationell karaktär. De operationella nyckeltalen skall ge effekt även på de finansiella nyckeltalen.

Vi på Meritmind satte ihop en presentation med våra erfarenheter kring detta tema och genomförde ett antal seminarium. Vi valde att kalla seminariet för Värdebaserad styrning med hjälp av rätt nyckeltal. Det blev ett stort gensvar från våra kunder i Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro och Stockholm med runt 150 deltagare på eventen. Vi har fått väldigt positiv feedback från er som vi är väldigt glada och stolta över och tackar allra ödmjukast för. Det inspirerar oss att fortsätta dela erfarenheter och kunskap för att hela tiden utvecklas tillsammans med er. Fler seminarier kommer att följa så kom gärna med önskemål om ämnen att ta upp.

Intresset för nyckeltal är stort eftersom det är ett utmärkt verktyg som hjälper beslutsfattare att förstå om de är på rätt väg mot de mål de skall uppnå. Ifrågasättandet av nyckeltal brukar handla om en osäkerhet på en rad områden:

  • Mäter man rätt saker?
  • Har man rätt nyckeltal?
  • Är de för många nyckeltal?
  • Är det tillräckligt tydligt relaterat till vad de avser att styra?

Att skapa nyckeltal och börja mäta en massa information är inte det svåra utan det är att förstå vad som är viktigt att mäta och varför det är viktigt. Att sätta nyckeltalet i ett större sammanhang och sedan agera på informationen.

För att förstå sammanhanget måste nyckeltalen skapas utifrån varje enskilt företags övergripande affärsmål. Nyckeltalen börjar växa fram när man sedan börjar fundera på vilka frågeställningar man vill ha svar på för att affärsmålen skall uppnås.

Så svaret på frågan vilka KPIer och nyckeltal som är bäst är att de nyckeltal som ger information som leder till förbättrande åtgärder hos mottagaren för att denne skall nå sina affärsmål är de bästa nyckeltalen.

Ett strukturerat angreppsätt med utgångspunkt från affärsmålen underlättar arbetet med att ställa rätt frågor inom en rad olika perspektiv och områden. Det knyter också ihop arbetsuppgifterna för framförallt Business Controller och Financial Controller som gör att de kan utgå från en gemensam värdebaserad styrmodell med nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet som tillsammans genererar ett högre aktieägarvärde.

Missade du seminariet kommer det en ny möjlighet den 14 maj. Den gången via ett webinar. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till det.

Och kom ihåg, för att nå ett mål måste man träna för att ständigt bli lite bättre. Nyckeltalen säkerställer att vi sköter vår träning på rätt sätt och ger oss möjligheten att göra eventuella justeringar i ett tidigt skede.

Skrivet av: Lars Rosengren