Automatisera årsredovisningen

514398-tax-calculator-pen-and-glassesTidigare i våras anordnade vi på Meritmind ett seminarium med rubriken ”Så automatiserar du årsredovisningsprocessen”.

Företag och organisationer är idag ofta bra på att ta fram och kvalitetssäkra sina bokslut fram till och med konsolideringen av siffrorna, men när det sedan skall produceras rapporter i form av t.ex. månads- kvartals- och årsbokslut så brister det ofta. Då bryts ofta den kontrollerade kedjan av dataflöden och istället så klipps och klistras det fram och tillbaka och ändras manuellt i Word och Excel.

The Last Mile

Arbetet med att producera återkommande månads-, kvartalsrapporter och årsredovisningar är ofta en tung och manuell process, där små fel kan få stora konsekvenser. Många personer är inblandade och arbetet kännetecknas ofta av bristande kontroll och samarbete. Sena ändringar kan generera oproportionellt mycket extra arbete. Denna process med att få ihop de avslutande rapporterna benämns ibland ”Disclosure Management” eller ”The Last Mile”.

De senaste åren har det dykt upp en hel del intressanta systemstöd vars syfte är att förbättra kvaliteten, främja samarbete och effektivisera framtagandet av dessa typer av rapporter. Eftersom dessa processer vanligtvis innehåller många repetitiva moment och ofta sker under stor tidspress kan ett systemstöd ge stora fördelar.

Tre leverantörer visade system

För att ge våra kunder en större förståelse för vad som erbjuds inom detta område bjöd vi in tre leverantörer som fick visa och berätta vad just deras lösning kunde hjälpa till med. Leverantörerna var TagetikIBM och Oracle. Efter en gemensam inledning fick var och en av leverantörerna 30 minuter på sig att genomföra en demo av sin lösning och möjlighet att peka på dess fördelar.

Intresset från våra kunder var väldigt stort och seminariet blev fulltecknat snabbt, vilket innebar att cirka 60 kunder fick plats. Det var stor spridning bland kunderna gällande verksamheter och storlek vilket visar på att intresset för denna typ av lösningar är generellt och inte specifikt inom visa branscher.

En sak som var gemensamt för alla tre lösningar var att alla kunde ägas och förvaltas av ekonomiavdelningarna själva med ingen eller mycket begränsad inblandning av IT.

Rundabordssamtal

Efter demonstrationerna samlades vi i rundabordssamtal för att diskutera problem, erfarenheter och möjligheter kring dessa processer och lösningar. Vid varje bord satt det representanter från leverantörerna för att kunna informera och förklara vad ett systemstöd kan ge för fördelar.

Det var väldigt givande och bra diskussioner där alla möjliga erfarenheter togs upp, och det vi kan konstatera är att många av våra kunder står inför samma typer av utmaningar oavsett bransch.

Få känner till lösningarna

En sak som förvånade mig var att trots att dessa lösningar har funnits på marknaden under relativt lång tid så var vetskapen om dess existens väldigt begränsad. Jag hoppas och tror att seminariet har bidragit till att öka kunskapen kring dessa lösningar då jag är övertygad om att de kan underlätta och effektivisera arbetet betydligt, och inte minst, göra det roligare. Baserat på intresset under, och responsen efter, seminariet så är intresset och behovet stort!

Se video

För er som inte hade möjlighet att delta så finns det chans att via länken nedan ändå ta del av delar av innehållet. Vi samlade de tre leverantörerna efter seminariet för att ställa några frågor om deras lösningar.

Klicka för att se filmen

Skrivet av: Andreas Bernlind