Från hållbarhetsredovisning till hållbarhetsstrategi

Under de senaste åren har hållbarhetsredovisningen fått ett allt större fokus. Trots det tror jag att många fortfarande undrar vad det egentligen innebär.

2008 beslöts det att de statliga bolagen skulle hållbarhetsredovisa enligt GRI (global reporting initiative). Många privata bolag följde dock med. Detta ledde till att det skapades systematik kring hållbarhetsfrågor och det blev ett prioriterat område. Många uppfattade det dock i början mest som en kostnad eller pålaga då nyckeltalen inte var så relevanta och det inte heller genererade ett bättre hållbarhetsarbete.

F r o m december 2016 finns en ny lag för redovisning av icke finansiell information. Detta gäller ”Företag av allmänt intresse” d v s alla företag eller koncerner med mer än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 MSEK eller en nettoomsättning över 350 MSEK. Detta gäller fr o m hela 2017 och redovisas första gången i bolagens/koncernens årsredovisningar för 2017, d v s 2018.

Numera är det inte längre hur stort koldioxidutsläpp man har haft eller hur mycket papper man har förbrukat som är de största frågorna. Fokus har gått från systematik till hur företagens hållbarhetsarbete eller t o m hållbarhetsstrategi ser ut – hur respektive bolag arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption etc. Bolagen ska mäta och samtidigt beskriva sin policy för hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till verksamheten. Detta gör det numera möjligt för investerare, konsumenter och andra intressenter att fatta beslut för vilka företag de vill investera i eller handla med. På så sätt har hållbarhetsredovisningen nu mer och mer blivit en integrerad del av affären där man som företag, för att vara konkurrenskraftig mot kunder och anställda, erbjuder sina produkter och tjänster på ett hållbart sätt.

2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Dessa har blivit visuella och kända. Därför har många företag valt att koppla sin affärsstrategi mot dessa http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/.  Exempel på dessa bolag är Ericsson och Swedfund.

Detta ställer krav på att det i varje bolag som ska hållbarhetsredovisa, finns en hållbarhetsansvarig. Hur ser det ut på ditt företag? Har ni någon hållbarhetsstrategi och hållbarhetsansvarig?

/Mariann Trollsås Ösund, konsultchef

Skrivet av: mariannosund