IFRS 15 vänder upp och ner på det mesta

IFRS 15 är den nya standarden för intäktsredovisning som träder i kraft 1 jan 2018 vilket gör att denna fråga är högaktuell på alla noterade bolag. Det börjar nu bli lite ont om tid, så analyser och kartläggningar pågår för fullt, dessutom är ju tillämpningar tillåtna redan nu.

Jag var själv på http://ifrssymposium.se och träffade flera företag som berättade att de har stort fokus på detta nu.

Vad som gör denna standard extra intressant är att det verkligen berör hela företaget och dess sätt att redovisa intäkter. Detta gör att företagsledningar har förstått vikten av att förstå principerna, herregud vi pratar ju om kärnan, d.v.s. hur vi tjänar våra pengar :).

Frågor som nu dyker upp är bland annat:

  • Var finns alla våra avtal? Behöver vi förändra och utveckla våra avtal och i vilka system finns informationen?
  • Vilka prestationsåtaganden har vi i våra affärer? Kan vara komplexa transaktioner exempelvis med helt kundanpassade varor/tjänster.
  • Hur hanterar vi rabatter, returer och garantier mot olika kunder?
  • När går kontrollen av varan eller tjänsten över till kund? Sker detta löpande eller vid en given tidpunkt?

Kortfattat kan man säga att när IASB (International Accounting Standards Board) kom med det nya regelverket IFRS 15 så omfattade det en 5-stegsmodell för all intäktsredovisning:

  1. Identifiera kontraktet
  2. Identifiera prestationsåtaganden i kontraktet
  3. Fastställande av transaktionspriset
  4. Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden
  5. Redovisa intäkten när respektive åtaganden uppfyllts

Glasklart eller hur? Inte riktigt…

Det gäller att hela tiden hålla sig uppdaterad med information kring vägledningar, tillämpningar och tolkningar. Inte bara från IASB som ansvarar för IFRS utan även från arbetsgruppen TRG (Transition Resource Group) och ESMA (European Securities and Markets Authority) som har egna riktlinjer inom området.

/Isac Malm, kundansvarig på Meritmind

 

 

Isac web

Skrivet av: Isac Malm