Därför är arbetspsykologiska tester ett viktigt verktyg vid rekrytering

 

Att rekrytera rätt person på rätt plats är en viktig investering. Men utan rätt verktyg kan det vara lättare sagt än gjort. Genom att använda arbetspsykologiska tester i en rekryteringsprocess ökar chanserna att hitta guldkornen du annars skulle missa. Här berättar rekryteringskonsult Anette Wickholm om varför Meritmind använder tester i sina rekryteringsprocesser och hur testerna ökar chanserna för att din nästa talang stannar länge på företaget och bidrar till ökad produktivitet och lönsamhet.

Rekrytering handlar i slutändan om att hitta en god match mellan kandidat och företag men hur når man dit på bästa sätt?

CV ger begränsad bild

Ett CV är självklart en viktig komponent i rekryteringsprocessen men det ger bara en begränsad bild av en individs erfarenheter och kompetenser. Det tar inte hänsyn till exempelvis personlighet, ledarskap, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga, faktorer som alla är viktiga för att bedöma en persons lämplighet för en roll.

– Det är alltså lätt att göra felaktiga antaganden om en person om man bara utgår från information som finns i ett CV. Det kan också leda till att för mycket fokus läggs på kön, ålder, etnicitet, religion och sexualitet, faktorer som inte alls är viktiga för rollen, säger Anette Wickholm.

Oslagbart verktyg

För att få en mer fullständig bild av en kandidat är därför arbetspsykologiska tester ett oslagbart verktyg och komplement.

– På Meritmind använder vi alltid tester tidigt i rekryteringsprocessen. Det ger oss inte bara ett bättre bedömningsunderlag utan hjälper oss också att upptäcka kandidater som saknar det ”perfekta” CV:t, men som har rätt personlighet och den potential och förmåga till nytt lärande som vi söker, säger Anette Wickholm och fortsätter:

– Vi följer alltid upp testerna vid ett intervjutillfälle där vi diskuterar utfallet. Det gör att kandidaterna får en möjlighet att visa fler sidor av sig själv och att vi på ett djupare plan kan förstå kandidatens personlighet.

Ökar värdet över tid

Alla vet att det kan bli kostsamt om en medarbetare inte trivs på sitt nya arbete eller inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Genom tester ökar sannolikheten för att hitta en kandidat som har just de färdigheter och kunskaper som krävs för att denne både ska trivas med sin roll och utföra arbetet tillfredsställande. Det gör också att de snabbt kommer öka värdet för organisationen enligt ELTV (Employee Life Time Value) kurvan.

ELTV-kurvan representerar det totala nettovärdet över tid som en medarbetare bidrar till utveckling av en organisation.

– I början av en anställning är medarbetarens bidrag ofta negativt eftersom det tar viss tid för en nyanställd att komma in i sina arbetsuppgifter. Så snart den nya medarbetaren kommit in i sin roll och börjar bidra med värde för organisationen ökar också ELTV-kurvan säger Anette Wickholm.

Hon förklarar vidare:

– Genom att använda flera informationskällor såsom intervju och test som ger input kring kandidaternas färdigheter, kunskaper och personliga egenskaper kan vi förutse en kandidats potentiella ELTV. Det ger oss en bättre uppfattning om kandidatens förmåga att prestera på jobbet och när denna kan börja tillföra värde till företaget.

Många fördelar med tester

Sammanfattningsvis finns det alltså många fördelar med att använda arbetspsykologiska tester vid en rekrytering:

Bättre matchning: Tester ger värdefull information om kandidaternas potential och grundläggande personlighet, vilket ökar chanserna att de har förutsättningar för att utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt, samt att de stannar på företaget och bygger värde över tid enligt ELTV-kurvan.

Objektivitet: Tester minskar risken för personliga preferenser hos rekryterare som kan påverka rekryteringsbeslutet.

Likvärdig behandling: Tester säkerställer att ingen kandidat diskrimineras på grund av ras, kön eller annan skyddad kategori.

Snabbhet: Genom tester kan man snabb utesluta kandidater som inte uppfyller grundkraven för jobbet.

Ökad säkerhet: Tester kan öka förtroendet för att man har tagit rätt beslut och valt rätt person för jobbet.

Har du behov nu eller vill ligga i framkant inför kommande rekryteringar?

Låt våra seniora specialister på ekonomirekryteringar och personbedömningar hjälpa dig.

Lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig 

Skrivet av: Mathias Johansson