Employer Branding genom rekrytering

Meritmind_5Det senaste året har begreppet Employer Branding dykt upp både i press, sociala medier samt i undersökningar. För att attrahera rätt kandidater till ert företag rekommenderar jag att ni tar ett helhetsgrepp runt Employer Branding. Men vad innebär det rent konkret och hur applicerar man Employer Branding i en rekryteringsprocess?

Alla företag har ett värdeladdat arbetsgivarvarumärke vare sig de aktivt arbetar med varumärket eller inte. Att aktivt arbeta med Employer Branding innebär att inför nuvarande personal och för de man vill rekrytera, leva upp till de värderingar man som arbetsgivare kommunicerar.

Hur skall ni gå till väga?

Som arbetsgivare bygger man sitt Employer Brand genom att tidigt i en rekryteringsprocess informera om företagets värderingar, etiska engagemang, företagskultur och ett eventuellt ledarskapsprogram etc. Ju tydligare ni kan synligöra ert varumärke i rekryteringsprocessen ju relevantare urval av kandidater kommer ni att få från första början. Med ett starkt Employer Brand kommer framtida rekryteringar att bli både snabbare, billigare och träffsäkrare.

  1. Inled med att göra en intern satsning där ni utgår från er affärsplan. Det gäller att leva sina värderingar för att varumärket skall bli trovärdigt.
  2. Definiera ert kompetensbehov samt klargör vilken sorts kompetens, personlighet och attityd ni vill attrahera hos framtida kandidater samt hur ni tänker behålla dem.
  3. Fundera på vad ni kan erbjuda en attraktiv talang. Dagens kandidater vet sitt värde och står allt mer sällan med mössan i hand.
  4. Se till att kandidaterna får ett bra bemötande och att kandidaterna får feedback på varför de inte är aktuella. Vad kandidaterna får för bild av er som företag bygger också mycket på hur de blir bemötta av er rekryteringspartner.

Kom ihåg att en kandidat kan vara en potentiell kund, besitta ett viktigt nätverk eller faktiskt bli aktuell i en annan roll längre fram.

Lycka till!

Skrivet av: Annika Jepsson