Psykologisk trygghet: ”Att våga prata om fisken på bordet”

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Otrygghet skapar tystnadskultur och släcker människans vilja att våga och ta initiativ. En öppen och tillåtande arbetsmiljö uppmuntrar istället människan att spela på hela sin potential.

Vad handlar egentligen psykologisk trygghet om och varför är det viktigt att det finns tillit och ett öppet klimat på arbetsplatsen? Johanna Nordström, HR-chef på Meritmind:

– I en trygg miljö där medarbetaren blir sedd och hörd får man en människa att blomma ut till sin hela potential. Motsatsen är att det skapas en tystnadskultur som kan skapa subkulturer som blir olyckliga för företaget.

Den hela människans potential

Johanna Nordström menar att som ledare måste man förstå att arbetsplatsen endast är en av tårtbitarna i en människas liv. Med sig har arbetstagaren historia, erfarenheter och andra dimensioner som de inte visar utåt. Därför krävs en stor förståelse för att detta kan påverka både medarbetaren och arbetsmiljön.

– Jag vill inte förespråka att man som chef ska ta ansvar för personers privatliv. Men det är extremt sällan som en livskris inte påverkar arbetet. Se till hela personen, då kan medarbetaren få utrymme att spela på hela sin potential.

Otrygghet skapar tystnadskultur

I en grupp där det finns en utbredd känsla av psykologisk otrygghet, skapas gärna egna trygghetszoner. När detta händer är det svårt att komma åt och normalisera subkulturer som tisslande i chattar och lojalitet med andra arbetsgivare. Det kan också utveckla för företaget svårmästrade och motarbetande beteenden som alliansbyggande, tystnadskulturer, ryktesspridning och ja-sägare.

– Här finns det också en uppenbar risk för ”quiet quitting”. Att medarbetaren checkar ut mentalt, man gör sitt jobb men utan engagemang och man litar inte på att bli uppfångad av arbetsgivaren. Man vågar inte påtala felaktigheter på grund av rädslan för repressalier. I ett värsta scenario kan detta resultera i säkerhetsolyckor där Tjernobyl får ståta som ett tydligt exempel.

Johanna Nordström fortsätter:

– Psykologisk otrygghet triggar samma stresshormoner som på stäppen och skolgården. Vissa människor är mer lättriggade än andra och att ha en anställning är ingen garanti för att lugna dessa. Följden blir att individen förr eller senare kommer att lämna känslan av otrygghet, det vill säga arbetsplatsen.

Fisken på bordet

Att man vågar ställa krav på varandra, trots hierarkiska nivåer, är signaler på att företaget har lyckats med att skapa psykologisk trygghet. Även att man vågar testa nya saker och att man vågar misslyckas. Att våga vara flexibel och ifrågasätta grundvalen i det man håller på med är ytterligare några exempel.

– Hos oss på Meritmind pratar vi om ”fisken på bordet”. Med det menas att vi måste våga nämna att fisken – problemen – ligger där och luktar illa. Om medarbetaren är trygg vågar man sträcka upp en hand och säga det som ingen annan säger. Människor vågar också ta större kliv och komma med idéer.

Att skapa psykologisk trygghet är en ledarfråga, menar Johanna Nordström vidare. Det är chefen som måste träna och fostra civilkuraget hos medarbetarna.

– Detta kan vara en utmaning. Alla medarbetare har inte med sig samma grundmurade grundtrygghet till sin arbetsplats. Detta landskap måste man navigera i som chef och är inte alltid enkelt.

Coaching ökar tryggheten

Johanna Nordström berättar att psykologisk trygghet är en fråga som Meritmind har med sig i rekryteringsprocessen av chefer, ekonomer och andra ledande positioner.

– En väg som vi tror på är att låta den nyanställda få tillgång till coaching med en extern partner. Detta kan skapa trygghet i relationen mellan chefer och medarbetare och den nyanställde blir tryggare i sin roll.

Till chefen: Tre tips för att skapa psykologisk trygghet

  • Skapa tydlighet. Var tydlig med vem som har vilka mandat, befogenheter, roller och ansvar. Arbetstagaren måste veta vad som gäller för att känna sig trygg.
  • Var öppen och tillåtande. En ledarstil som är tillåtande skapar trygga arbetsplatser där människan får leva ut sin fulla potential. Och våga bjuda på dina egna misstag.
  • Jobba med transparens och var närvarande. Gör symboliska saker som att uppmärksamma födelsedagar, titta varandra i ögonen och gå ett varv på kontoret.

Behöver du hjälp med din chefsrekrytering? Kontakta oss här!

Skrivet av: Mathias Johansson