Vill ni bli bäst i klassen och öka ert affärsvärde?

Den eviga frågan kring budget eller budgetlös styrning har pågått i flera decennier nu och är fortfarande rykande aktuell…

Redan på 70-talet myntade Handelsbankens VD Jan Wallander begreppet budgetlös styrning eftersom budgeten var något ”nödvändigt ont” och hälften av prognoserna blev inkorrekta i alla fall.

Som ni känner till så är många budgetprocesser väldigt utdragna, de pågår under nästan halva året och istället för att blicka framåt så blir det internt navelskåderi med flera olika versioner fram och tillbaka i organisationen.

Trots detta så fortsätter många företag med sin årsbudget med argument såsom att de skapar kontroll, delaktighet och förståelse för sina egna kostnader i hela värdekedjan.

Men förutom det argumentet, varför fortsätter många företag egentligen med sina gamla budgetprocesser? Är deras företag så speciellt att de inte kan använda rullande prognoser? Är arbetsinsatsen för stor för att förändra sin befintliga budget/prognosprocess?

Jag tror att det är livsviktigt att våga utmana organisation, processer och system inom sin egen styrning och affärsplanering. Just detta är vad rådgivningskonsulterna på Meritmind hjälper våra kunder med.

Igår hade jag förmånen att lyssna på ett föredrag av Maersk (ett globalt konglomerat på cirka 90 000 anställda) på http://verksamhetsstyrning20.se

De har övergett budget till tre kontinuerligt rullande processer med ledorden Synlighet, Rörlighet, Kontroll och Enkelhet!

  1. Rullande kvartalsprognoser (5 kvartal framåt) på Business Unit level (BU). Bara 35 inputskonton och 3-7 KPI:er för varje BU för att snabbt kunna göra förändringar och actions!
  2. 5 års rullande strategi och kapitalplanering. Denna görs på koncernnivå och på samma nivå som prognoserna. Fokus ligger på kassaflöden, investeringar och långsiktiga mål.
  3. 1 års mål och nyckeltalsplanering som är kopplade till bonusmodeller. Två finansiella nyckeltal, ett relativt och ett absolut. 3-4 specifika mål per BU som kan vara både finansiella och icke finansiella.

Lärdomen från Maersk: Detta är en förutsättning för att överleva i den nya globala ekonomin. Maersk har drabbats hårt de senaste åren av fallande oljepriser och fallande containerpriser.

Det räcker inte att kunna kommunicera och möta sina prognoser längre. Det handlar numera om förmågan att anpassa sig, planera olika framtidsscenarier och förmågan att implementera förändringarna när gamla antaganden inte gäller längre!

Först då kan ni bli bäst i klassen och på riktigt öka ert affärsvärde! 🙂

Skrivet av: Isac Malm