Att jobba i team – första steget mot en modern ekonomifunktion

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

Digitaliseringen ställer helt nya krav på den moderna ekonomifunktionen att vara proaktiv och jobba verksamhetsnära. För att klara av det krävs nya agila arbetssätt och nya sätt att leda och kommunicera. Meritminds ledarskapscoach Marie Boregrim blir ofta kontaktad när ekonomifunktioner behöver hjälp med att utvecklas för att ligga i framkant. Här berättar hon hur ett teambaserat arbetssätt kan vara ett bra första steg till en modern ekonomifunktion – och hur du kommer dit.

Många ekonomifunktioner som kontaktar Marie gör det för att de vill bli bättre på att förstå och hjälpa verksamheten, utveckla självledarskapet, samt bli mer proaktiva, kreativa eller helt enkelt för att samarbeta bättre.

– För att kunna arbeta närmare verksamheten och göra snabba förändringar är det en fördel att arbeta som ett team. Detta kan vara ett nytt, ovant och utmanande sätt för många ekonomer att jobba på. Därför kommer de till mig för att få hjälp. Genom att starta en teamcoachingprocess kan man snabbare lära sig att arbeta på det sättet, säger Marie.

Vad är skillnaden mellan att jobba i grupp och i team?

– I en grupp har alla egna arbetsuppgifter och möten i teamet handlar mer om information och samarbete mellan olika uppgifter. Detta är så många ekonomiavdelningar arbetar traditionellt. I ett team däremot arbetar man mot ett gemensamt mål och syfte. Alla teammedlemmar jobbar mot målet och ansvarar för att nå dit.

Hur gör man för att börja jobba mer teambaserat?

– Det första steget är att besluta vilka som ska ingå i teamet. Hur kan de bidra på olika sätt? Du måste också ha ett tydligt syfte med förändringen så att alla har samma målbild samt diskutera hur ni ska jobba tillsammans. Forskning visar att genomarbetade och levande spelregler är en faktor som särskiljer högpresterande team från lågpresterande team, så att diskutera vilka spelregler som ska gälla är viktigt för att ni kunna ska jobba optimalt med varandra.

Vilka kan utmaningarna vara?

– I ett team är det viktigt att ha fokus på saker som tillit, transparens, proaktivitet, kamratskap – hur vi fungerar som team. Traditionellt är vi ekonomer kanske inte lika vana att tänka på det sättet. Det är min egen erfarenhet som ekonom. Vi tänker på leveransen, att vi ska prestera, hålla deadline och inte på hur vi jobbar ihop.

– Att jobba med förändring kräver att vi övar på att vara obekväma eftersom det innebär att vi gör nya saker på nya sätt. Men det är en vanesak och alla kan lära sig hur man jobbar, mäter och följer upp ett teambaserat arbetssätt.

Vilka är fördelarna med att få hjälp av en coach?

– Man kommer snabbare till kärnan, ser mönster och kan prata om saker man inte vågat prata om tidigare. Jag hjälper till att skapa och sätta en process vilket är en trygghet och gör att alla vet vad som förväntas av dem i teamet.

Hur hjälper du ekonomifunktioner jobba i team?

– Varje process är unik och utgår från vad det teamet behöver. Det börjar med en kartläggning av hur teamet jobbar i dag, vart de vill förflytta sig och vilka mål de har. Vi kan till exempel mäta produktiviteten, hur de jobbar med mål och strategier, ansvar, beslutsfattande och se på teamets hållbarhetsfaktorer.

Efter en sådan här nulägesanalys blir det tydligt för teamet vad som fungerar och vad som inte gör det och vad teamet behöver jobba praktiskt med.

– Om vi ska jobba med kommunikation eller konstruktiv samverkan kan det vara bra att ha personprofiler som speglar olikheter i gruppen. Hur kan vi se olikheter och potentiella konflikter som möjligheter? Och hur vi drar nytta av dem på bästa sätt? Tillit är en annan viktig parameter. Har alla lika värde i gruppen? Vågar alla stå upp för sina åsikter och hur tas de emot?

Vilka effekter brukar ett teambaserat arbetssätt ge?

– Varje team har sin egen resa. Under året har jag jobbat både med ledningsgrupper, ekonomiavdelningar, controllergrupper och rena projektgrupper. En del ville jobba mer verksamhetsnära och andra mer framtidsfokuserat, kreativt och agilt.

– De effekter de själva ser är att de vågar utmana varandra, blir mer snabbfotade, starkare och får ett mer mänskligt ledarskap. Gemensamt för många team är att de blir modigare, tryggare och mer transparenta. De har lättare att anpassa sig till nya situationer och de stöttar varandra när det blåser.

– Det är kul att se glädjen och stoltheten när de utvecklas och se vilka framsteg de gör och vad de kan åstadkomma tillsammans.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med transformationen mot en modern ekonomifunktion?
Kontakta Marie Boregrim
marie.boregrim@meritmind.se

Om Marie Boregrim
Marie är både civilekonom med lång erfarenhet som revisor, ekonomichef och konsult inom ekonomiområdet och ledarskapskonsult, chefs- och teamcoach. Hon ansvarar för Coaching och Ledarskapsutveckling på Meritmind. Hennes specialitet är ledarskap, effektivitet, teamutveckling och kommunikation, då med fokus på både helhet och hållbarhet.

Skrivet av: Mathias Johansson