Decentralisering – Vägen ur den operativa flaskhalsen?

1171537-how-did-it-get-therePressade marginaler, tightare deadlines, fler arbetsuppgifter och ett ständigt brandsläckande. Marlene Blomquist skriver i CFOworld om ekonomichefernas begränsade möjlighet till att arbeta proaktivt och ägna sig åt företagsstrategiska frågor och får istället ta itu med operativa uppgifter som de tilldelats för att tillmötesgå mer akuta behov.

Företag faller lätt in i ett mönster där beslutsfattandet på flertalet uppgifter hamnar på en och samma person (centralisering). Man begränsar ansvaret hos den enskilda individen och belastar (kanske även överbelastar) chefer på toppnivå. Även om man eftersträvar en platt organisation blir effekterna av centralisering en mer top-down influerad organisation.

Hur ska vi då frigöra tiden? Genom att decentralisera organisationen och fördela ut ansvar på flertalet individer istället för att låta beslutsfattandet ske genom en eller ett fåtal personer. Decentraliseringen påvisar mycket sällan direkta effekter i samma utsträckning som centraliseringen men litar till kompetensen hos företagets humanitära kapital ska resultera positiva effekter på längre sikt.

Jag tänkte därför dela med mig av fyra effekter en decentralisering kan få för ett företag.

  1. Mindre belastning på toppcheferna
  2. Diversifiering blir lättare att implementera
  3. Operationella beslut kan tas på divisionsnivå och måste inte ända upp till ledning. Mer tid skapas för att arbeta proaktivt med företagsstrategiska frågor.
  4. Det finns större driv och moral hos enskilda individer då de får arbeta självständigt och stå till svars för sina egna beslut och handlingar.

Genom att våga satsa på kompetensen inom bolaget och arbeta långsiktigt kan därför tid skapas till värdeskapande aktiviteter samt proaktiva arbetssätt.

Läs mer om chefers tidsbrist samt Decentralisering vs Centralisering här:

http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.663636/tid-att-lyfta-blicken–en-bristvara-for-cfoer

http://smallbusiness.chron.com/centralized-vs-decentralized-organizational-structure-2785.html

http://www.managementstudyguide.com/centralization_decentralization.htm

Journal of management studies Volume 29, issue 4 July 1992 page 459.

Skrivet av: simonstedt