Höj blicken och tänk långsiktigt – sex tips som klarar dig ur krisen

Höj blicken och tänk långsiktigt – sex tips som klarar dig ur krisen

 

Sverige är i kris och för företagen är det mycket osäkra tider. Johan Bruce som är rådgivningskonsult på Meritmind, råder dig som CFO att så snart det är möjligt att höja blicken och tänka långsiktigt. Här är hans bästa tips för att klara företaget ur krisen.

Johan Bruce som är rådgivningskonsult på Meritmind och tidigare CFO/ekonomichef har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning och lönsamhetsoptimering. Liksom många andra ser han nu hur många företag försöker rädda det som räddas kan.

Många småföretagare i landet lever med snäva marginaler och de hinner inte bygga upp reserver i sin dagliga verksamhet. Därför måste de nu, efter en väldigt kort tid vidta drastiska åtgärder.  – Johan Bruce

För att inte hamna i ett läge där konkurs eller uppsägningar av medarbetare är enda utvägen, är det nu väldigt viktigt att agera balanserat och att även tänka långsiktigt.

Här är hans sex bästa råd för ett långsiktigt och balanserat företagande

1. Skapa och upprätthåll långsiktiga affärsmässiga relationer
Goda relationer är viktigt. I tider av kris blir det ännu tydligare om du har goda relationer med banken, kunderna och leverantörerna. Har du täta kontakter med de som berörs av ditt företag blir det lättare att skapa en öppen och transparent miljö och få raka svar. Frågor som kan behöva ställas är:

Kan din leverantör leverera som vanligt eller måste du hitta alternativ? Har kundernas behov förändrats? Hur ser möjligheten ut att få utökade krediter av banken?

2. Se över likviditet och cash-flow
Det finns många saker företagare kan göra för att förbättra lönsamheten och bolagets cash-flow både på kort och lång sikt. Återigen kan goda relationer med banken, kunden och leverantören vara avgörande.

Hur snabbt kan du få kredit från banken? Kan du förhandla villkoren med dina leverantörer att få längre kredittider, t ex från 30 till 60 dagar. Kan dina kunder betala snabbare än normalt kan du få betalt på 14 dagar istället för på 30 dagar? Är det läge att omförhandla vissa kontrakt som minskar dina fasta kostnader?

3. Sätt dig in i regeringens olika krispaket
De krispaket som regeringen har släppt ger många bra möjligheter att förbättra situationen på kort sikt. Regeringen tar till exempel över ansvaret för sjuklönerna under de första 14 dagarna och betalar en stor del av lönen vid korttidspermitteringar eller minskad arbetstid. Det finns också möjlighet att skjuta på skattebetalningar och att sänka hyreskostnader. Den nya statliga företagsakuten kan man vända sig till om man har svårt att få låna av banken.

Här kan du läsa mer om krispaketet ⇒

Regeringen har också den 25 mars utökat sitt krispaket till att mer specifikt omfatta mindre företag med en statlig företagsakut. Åtgärderna innebär bland annat ordentligt sänkta arbetsgivaravgifter fram till 30 juni och dessutom rabatter för fasta hyreskostnader under samma period.

4. Justera och stabilisera den operativa planeringen
Den operativa planeringen som gjordes för bolaget inför verksamhetsåret finns oftast ingen planering för viruskriser. För att slippa börja om från början kan du börja med att ta fram den ursprungliga planen och justera den utifrån de förhållanden som nu råder.

Fundera på: Är ni rätt rustade för att klara krisen? Vad behöver ni ändra på för driva vidare verksamheten långsiktigt? Vilka delar kan ni satsa på, eller lägga ner? Hur kan verksamheten leva vidare med färre resurser?

5. Ta fram olika scenarier
Om du gör en krisplan med olika scenarier för ett halvår eller ett år framåt blir det lättare att se framför dig vad du ska göra om krisen håller i sig och planera för det. När du tittar på olika utfall blir det också tydligare vilka åtgärder du måste vidta för att stärka företaget och stabilisera verksamheten på längre sikt. Du blir mer krismedveten och har en plan för sämre tider.

Hur fördelas krisansvaret i ledningsgruppen? Behöver du minska personal? Kan du sälja dina produkter eller tjänster på andra marknader? Behöver du ställa om eller stänga ner produktionen för att minimera kostnaderna och undvika risken med för stora lager?

6. Ta hjälp av en extern part
Även om du klarar den här krisen, så kanske det kommer andra kriser om några månader, eller en lågkonjunktur till följd av den kris vi befinner oss i nu. Hur kan du snabbt flytta fokus och vara lyhörd för förändringar i branschen?

Det finns flera skäl till att det är svårt att ta fram långsiktiga planer. Dels för att det är svårt att förstå framtiden och vad den kommer att föra med sig om du inte är specialiserad på just detta, dels för att du som företagare ofta har ett inifrån perspektiv på din bransch och din omvärld. Det gör det lätt att missa sådant som ställer invanda mönster sin spets.

Ibland kan det därför en utomstående part hjälpa till att ställa de rätta och nödvändiga frågorna som gör det lättare att ta fram strategier som håller länge.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson