Hur har du det med sexet, chefen? Är rubriken i senaste numret av tidningen Chef.

Intressant! Dock är det en annan typ av dilemma som Meritmind tillsammans med Chef kommer att debattera i Almedalen. Närmare bestämt chefens och företagsledningens dilemma att leda på nya sätt i en gammal struktur. Hur skapar man en tydlig verksamhetsstruktur och affärslogiker med mätbara mål i den nya tidens krav på att ständigt agera innovativt och agilt.

Har du vägarna förbi Visby under Almedalsveckan så kom och lyssna! På plats på scen kommer vi att ha en spännande panel bestående av Lennart Francke, f.d. CFO Handelsbanken och författare, Lisa Lindström, vd Doberman samt Åsa Lundquist Coey, doktor i komplexitet och management. Själv har jag fått äran att representera Meritmind i egenskap av rådgivningskonsult och expert inom verksamhetsstyrning. Jag ser väldigt mycket fram emot vår paneldiskussion då ämnet ligger mig varmt om hjärtat.

Hur skapar företag bäst förutsättningar i verksamheten för att kunna styra mot uppsatta mål? Hur organiserar man sig på bästa sätt för att möta de hela tiden ökande kraven på innovation och affärsutveckling? Det har under flera års tid talats om att vi just nu genomgår en ny samhällsrevolution i och med digitaliseringen och artificiell intelligens. Vi har kunnat konstatera att i ”industrialiseringen 4.0” sker förändringar allt snabbare. Förutsättningarna för hela branscher som varit grundläggande sedan start kan komma att förändras totalt. Se bara på musikindustrin eller tillverkningsindustrin till exempel.

Ekonomiavdelningen 4.0

I allt detta är det dags för ekonomifunktionen att ta plats och flytta fram sina positioner. Vi ekonomer måste ta för oss. Vi måste se till att få vara med när diskussionen förs om nya affärer och nya kundkanaler. Med digitaliseringen kommer även ekonomifunktionens arbete att kunna effektiviseras och detta ger förutsättningar för att kunna agera mer rådgivande till kärnverksamheten. Den nya ekonomifunktionen kommer att behöva anta utmaningar såsom:

  • Att ständigt finnas nära verksamheten och förstå sig på affären för att kunna omvandla controlling till Business Intelligence
  • Att kunna och rådge inom gällande regelverk, vilket kan vara omfattande
  • Att vara pedagogisk och få verksamheten att förstå vad som är viktigt för att nå olika KPI:er

När frågan uppstår om hur ett nytt kundmönster kommer påverka vårt resultat och vårt cashflow är det ekonomifunktionen som sitter inne på svaren. Vi ekonomer kan se till att företaget har en god grund att utvecklas från. Jag läste nyligen en artikel där det stod ”AI fungerar utmärkt i kombination av ett läsbart kontrollsystem. Men är det i grunden kaos kommer det inte att bli kompatibelt alls”. Precis så tror jag att det är. För att ett företag snabbt ska kunna utvecklas så måste man ha kontroll på företagets affärsprocesser, på hur transaktioner sker och hur de ska mätas/följas upp. Och det är där vi ekonomer kommer in. För vilka är bäst rustade för det om inte vi strukturerade ekonomer?

Listan över vad kvalificerade ekonomer ska ägna sig åt i framtiden kan göras lång, och kanske är det inte så enkelt för en CFO eller ekonomichef att få sin ekonomifunktion att leverera på topp.

För att få en ekonomifunktion i ”världsklass” tror jag det krävs ett gott ledarskap och ett ledarskap som skapar ett gott medarbetarskap. Tyvärr kan jag uppleva att ekonomiavdelningar har en utmaning här. Organisationen inklusive ekonomichefen tar det för givet i en välfungerande ekonomifunktion. Det är sällan som ekonomifunktionen får cred för allt slit med månadsrapporteringar, investeringskalkyler och business case mm.

Och hur duktiga är vi ekonomer egentligen på att fira framgång?

Jag tror också att det kommer att handla om mod från chefens sida att våga rekrytera utanför den traditionella boxen i form av funktionsbeskrivningar som varit statiska under många år. Ny kompetens inom IT, affärsutveckling och kommunikation

kommer att bli viktiga komplement för CFO:n som vill bygga sitt dreamteam.

Det här kommer givetvis inte av sig självt utan kräver precis som allt annat hårt arbete och en ny syn på ett ständigt lärande.

Jag ser fram emot att fortsätta den här diskussionen i Almedalen. Vi ses den 5 juli kl 13.00 på Korsgatan 24 i Visby!

Sofia Björklund, rådgivningskonsult och expert inom verksamhetsstyrning på Meritmind

Skrivet av: theresesvanborg