Kommer det att bli för oss ekonomer som för fåret Frank – att ”data tar över”?

2679731-cute-retro-robots-badget-collection-isolated-on-whiteFåret Frank i en känd TV-reklam får en leverans och det är inte en ny kaffemaskin som han tror, utan han får sitt kontor övertaget av en dator. Hur blir det? Kommer vi att ersättas av robotar, vårdas av robotar och kanske till och med styras av manicker med artificiell intelligens? På World Economic Forum 2016 i Davos, debatterades digitalisering och den fjärde industriella revolutionen och den förändring vi står inför. Att frågan står så högt upp på globala agendan får mig att fundera över vad det innebär för mig och min yrkesroll.

Ibland upplever jag att det går fortare att anamma ny teknik privat och i hemmet än på arbetsplatsen, men det är nog inte så konstigt eftersom de besluten inte har så hög tröskel i form av beslutsprocesser och investeringar. Och när det är för eget ändamål, funderar jag inte så mycket på själva tekniken eller om det är en digitalisering eller inte, utan om det förenklar mitt liv, roar mig eller är ett nödvändigt ont för att genomföra exempelvis en betalning på nätet. Jag behöver inte heller genomföra radikala förändringar utan använder mig bara av den funktionalitet som jag behöver just då. Dagen därpå kanske jag avinstallerar appen och byter till något som passar mig bättre. Jag tror att många tänker som jag – att vi använder tekniken när vi behöver den och har nytta av den, inte för att vi måste.

I företagsvärlden däremot gäller det att inte komma efter och i många verksamheter står man inför beslut att förändra hela affärsmodellen. Vi som arbetar inom ekonomiområden förväntas ofta vara insatta och bidra till ändrad affärsmodell eller åtminstone automatisera våra processer. Här har man kommit olika långt. Det kan bero på att de leverantörer man har inte erbjuder digitaliserade lösningar, men jag tror att tekniken finns och att det är andra hinder som står i vägen. De vanliga är ju kampen om tid, pengar och resurser men också för att projekten ofta är eller upplevs som stora och komplexa. Och så kanske det är men tänk då om möjligheten finns, att resonera mer som man kan göra hemma, d.v.s. att prova en liten del, testa en viss funktion. Funkar det inte så provar man något annat som bättre matchar det man behöver.

En annan orsak kan nog vara osäkerheten av vad som händer med organisationen och hur man kommer att arbeta framöver. Här är jag optimist. Jag tror inte att robotar kommer att ta över våra jobb. Kanske vissa delar av dem men det är fortfarande vi ekonomer som behövs för att fatta beslut och ge bra råd till verksamheten. Det kan inte (än så länge) en dator göra på samma sätt. En dator kan däremot möjligtvis se samband som inte vi kan hitta men det är vi som måste omvandla informationen till något användbart.

Så vad vill jag säga med det här – jo att jag tror att det är lätt att tänka att man måste anamma ny teknik när det egentligen är att tänka nytt runt användning och nytta. På Post Davos Nordic Summit som PwC arrangerat, poängterade välkända namn inom näringslivet att ”uppgiften att få organisationer att förflytta sig mot den nya teknologin är en långt större utmaning än tekniken i sig självt”.

Vi på Meritmind spanar lite runt detta tema och vad det innebär för oss på olika ekonomifunktioner. Vill du vara med och tänka lite visionärt om digitalisering eller bara vara med och lyssna finns det fortfarande möjlighet att delta vid några tillfällen av vårt seminarium ”Ekonomens roll i digitaliseringens tidevarv” nu under våren. Det kommer också finnas möjlighet att delta på ett webinar längre fram.

Skrivet av: Catrine Backman