Modernisering av affärsplaneringsprocessen – en evolution inte en revolution

Meritmind  bjuder in till ett seminarium som vi kallar ”Modern affärsplanering” nu i september.

Vi genomför seminariet under den intensiva budgetperioden. Du kanske tänker – hur tänker dom nu?

Vi gör det därför att vi hoppas att ni får inspiration som ni tar med er hem. Vår tanke är inte att ni skall göra förändringar här och nu utan att ni får idéer som ni kan anpassa till er verklighet. Att förändra en organisations  affärsplaneringsprocess är ett stort förändringsarbete som vi rekommenderar att man gör stegvis, med en tydlig vision.

Här kommer några handfasta råd;

  • Det handlar om en evolution och inte en revolution – Låt det ta tid och arbeta aktivt med förändrings och förankringsprocessen
  • Se över om det finns någon ”lågt hängande frukt”, något delområde, som ni kan börja med för att skapa en efterfrågan efter mer från organisationen
  • Förändrad styrning från budget till rullande prognoser och nyckeltal kräver förankring i ledningen och ibland även i styrelsen – det är inte ett projekt som kan drivas från ekonomifunktionen i isolering
  • Påbörja inte en budgetimplementering, med nya metoder och ibland även nytt systemstöd  i maj med förhoppning om att den ska fungera i september – det gör onödigt ont
  • Ta hänsyn till den dagliga verksamheten och avsätt rätt resurser  till projektet – gör en rimlighetsbedömning av hur mycket intern tid som kommer behövas

Lycka till med förändringsarbetet!

Skrivet av: Kerstin Ollesson