Tappa inte digitaliseringstakten – 4 tips som gör dig redo efter krisen

 

Under 2020 planerade många företag att dra igång större digitaliseringsprojekt. Nu kom Corona emellan och stoppade mångas planer. Det finns dock en hel del du kan göra för att inte stanna upp, utan i stället vara startklar efter krisen. Ta del av tipsen från Meritminds rådgivningskonsult.

Lars Rosengren som är rådgivningskonsult på Meritmind har under våren pratat med företagsledare som blivit tvungna att stoppa sina digitaliseringsprojekt på grund av Corona. Många företagare menar att de troligtvis hade klarat krisen bättre om de redan hade varit mer digitaliserade.

Utan affärssystem i molnet blir det svårare att jobba hemifrån och utan automatiserade prognossystem blir det svårare att göra regelbundna prognoser och scenarios framåt. Något som är väldigt viktigt att göra nu, säger Lars Rosengren.

Gasa och bromsa samtidigt

Även om många nu inser att det finns ett verkligt behov att realisera digitaliseringsplanerna, kan det för närvarande vara svårt att få loss den finansiering som krävs för ett sådant projekt. Därför måste många leva med sina gamla affärssystem ett tag till.

Det finns en rädsla för vad framtiden kommer innebära, men det är viktigt att ha ett positivt tänk och att våga investera så att inte tillväxten stannar upp. Det gäller att gasa och bromsa samtidigt, säger Lars Rosengren.

Utnyttja tiden på ett smart sätt

Enligt Lars Rosengren finns det några saker du kan göra redan nu för att vara beredd när finansieringen är på plats.

Digitalisering är inte bara teknik och data. Det innebär också ett nytt sätt att tänka och organisera företaget. Gamla traditionella roller suddas ut och medarbetare får nya ansvarsområden. Har du inte möjlighet att investera i ny teknik just nu, kan du istället investera i din personal. Då nyttjar du tiden på ett smart sätt, säger Lars Rosengren.

Bli digitaliseringsklar efter krisen – 4 tips

1. Ta fram en digital strategi

Om du inte redan har en digital strategi är det bra att ta fram en sådan nu. En digital strategi bör beskriva vad ni ska prioritera i era digitaliseringsinitiativ och vem som har ansvaret för att driva dessa frågor.

Det finns inget exakt svar på vem som bör ta det ansvaret. Det kan vara en CFO, CIO, sälj- eller marknadschef, en enskild roll, eller en roll där ansvaret delas beroende på kompetens och driv. Det viktiga är att någon faktiskt tar ansvar så att detta inte hamnar mellan stolarna och att personen har en förmåga att engagera hela verksamheten i digitaliseringsfrågan.

Fundera på: Hur kan organisationen utvecklas, jobba smartare och bli mer digital? Behöver ni ta in ny kompetens för att etablera nya processer? Vilka system och leverantörer finns på marknaden som hjälper er på vägen? Hur vill ni svara upp till era kunders behov i framtiden?

2. Kompetensutveckla under krisen

Många medarbetare är korttidspermitterade och det är ett ypperligt tillfälle att påbörja en kompetensförflyttning. Detta gäller inte bara den korttidspermitterade personalen utan även ledningsgruppen som bör vara en förebild och visa vägen.

Digitaliseringen innebär att medarbetare måste jobba mer i team tillsammans med andra funktioner inom organisationen. Nya arbetssätt, tillsammans med den snabba utvecklingen innebär att det blir allt viktigare att vara proaktiv, nyfiken och öppen för att ta till sig ny kunskap.

Det finns gott om utbildningar på nätet både i form av webbinars och microkurser. Kunskaper inom datakunskap och nya tekniker blir viktigt, men också mjukare värden som analysförmåga, ledarskap, samarbete och kritiskt tänkande är sådana kunskaper som blir eftertraktade i en digitaliserad värld.

Fundera på: Hur kan både dina medarbetare och ledningsgruppen kompetensutvecklas? Ta fram en plan för detta. Utse någon som är ansvarig för att systematiskt planera och följa upp utbildningsinsatserna?

3. Identifiera processer

Nu kan det vara en bra tid att se över era processer för att jobba mer effektivt och spara kostnader. Ta tillfället i akt att träffa samarbetspartner/ branschkollegor för att få extern inspiration. Våga ifrågasätta etablerade strukturer och tankesätt.

En investering i smart automation med bland annat robotisering brukar vara lönsamt. Att förbereda sådana initiativ genom att ta in offerter och räkna på olika business case är väl investerad tid.

Fundera på: Vilka arbetsuppgifter är ineffektiva och kräver mycket handpåläggning – kartlägg dessa.

4. Sätt kunden i fokus

All digitalisering handlar i slutändan inte om teknik utan om att sätta kunden i fokus samt att säkerställa den bästa möjliga upplevelsen av era tjänster. Mappa era kundresor, lyssna på era kunders behov och hur de har förändrats under den här krisen.

Fundera på: Diskutera tillsammans med kunderna hur ni gemensamt kan ta er genom krisen på bästa sätt. Det kommer skapa positiv energi i era affärsrelationer som ni kommer ha stor nytta av även när krisen är över.

 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson