Coaching vid onboarding

– bästa förutsättningen för en lyckad start

 

När vi har hittat den bästa kandidaten för ditt behov vill vi också vara säkra på att den nyrekryterade får de bästa förutsättningarna att lyckas. För att det ska bli så bra som möjligt behövs en tydlighet i förväntningar från såväl chef som medarbetare. Även kvalificerade personer som väl fyller kravspecifikationen behöver gå igenom processen att lära känna det nya företagets anställda, miljö, företagskultur, värderingar etc innan de kan leverera värde fullt ut.

En lyckosam start ökar möjligheterna för den nyanställde att snabbt etablera sig i företaget och börja skapa värde. Missförstånd och kulturkrockar kan uppstå och det intryck individen gör och själv får av organisationen sätter an tonen och blir avgörande för om den nya relationen blir stabil.

 

Tre coachtillfällen ingår vid chefsrekryteringar

För att ge den bästa starten bjuder Meritmind på tre coachtillfällen helt kostnadsfritt som en del av vår rekryteringsprocess vid chefsrekryteringar. En coach från Meritmind går då in som en tredje oberoende part som kan underlätta dialogen för chef och nyanställd.

Dessa tre coachtillfällen ska ses som en uppstart på onboardingdialogen som sedan kan fortsätta faciliteras av Meritmind eller på egen hand mellan chef och nyanställd.

Tre kostnadsfria tillfällen vid chefsrekrytering

 

Vad är coaching vid onboarding?

 

Varför coaching vid onboarding?

 

Kortar tiden innan den nyanställde blir produktiv

Säkrar att den nyanställde lyckas i sin nya roll och sitt uppdrag

Säkrar att nyanställningen kan bli en hållbar investering

 

”Det var ett bra sätt att få hjälp i en ny miljö och i en ny roll samt att få distans och hjälp att tänka på vilka utmaningar man kan ställas inför när man hamnar i en ny situation.”

Stephan Dahlström, CFO, Bright Group Sweden AB.

”Trepartssamtalet var riktigt bra. Det förtydligade förväntningarna på mig som person och den roll jag skall fylla. Den åskådliggjorde även olikheter i hur jag och min chef hanterar situationer och kommunicerar med omgivningen. Förståelse för olikheter minimerar risken för missförstånd och dålig kommunikation.”

Rikard Norberg, Ekonomichef, Folktandvården Skåne

 

Varför använda coaching vid onboarding?

 

Hur går coaching vid onboarding till?

 

Kontakta oss!