Så säkrar du nyanställningen: 5 fördelar med chefscoaching

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

De första månaderna är avgörande för att få en ny medarbetare att trivas och snabbt börja generera värde. Chefscoaching under onboarding-processen är ett bra verktyg som ökar chanserna för att din nya talang ska få en bra start. Så här går det till.

Forskning visar att 30-40 procent av nyanställda chefer vill byta jobb inom sex månader. Något som hade kunnat undvikas med en bra onboarding-process.

Rätt introduktion minimerar inte bara kostnader, utan ökar också potentialen för en positiv ELTV-kurva (Employee Life Time Value). Denna kurva representerar det totala nettovärdet en medarbetare bidrar med över tid. Ju tidigare en medarbetare börjar generera värde, desto snabbare och mer brant stiger kurvan.

– Många utmaningar som uppkommer på en arbetsplats kan ofta lösas i samtal mellan medarbetaren och dennes chef. Men i början av en anställning kan det vara svårt att ta upp sådana svåra frågor både för chefen och den nyanställde, säger Marie Boregrim som är ansvarig för coaching och ledarskapsutveckling på Meritmind.

Tydliggör förväntningar

Ett gemensamt samtal med en extern part kan vara den nyckel som behövs för att ge en ny medarbetare bästa möjliga start.

– Genom att bolla utmaningar med en utbildad chefscoach tydliggörs vilka förväntningar som finns och det ökar inte bara chanserna för att medarbetaren ska trivas och stanna, det hjälper också denne att komma in i arbetet snabbare. Då har man vunnit mycket, säger Marie Boregrim.

Coaching kan inkludera områden som att:

  • Klargöra hur medarbetaren kan bidra utifrån företagets strategi, kultur och värderingar.
  • Identifiera vilka samarbeten som behöver etableras.
  • Hjälpa medarbetaren att formulera sitt uppdrag och kommunicera det internt och externt.
  • Stötta i hur medarbetaren ska mäta och stämma av sin utveckling mot målen.
  • Identifiera medarbetarens styrkor i relation till uppdraget och vilka kompetenser som behöver hämtas in.

Fem fördelar med coachning vid onboarding:

  1. Kortar tiden innan medarbetaren blir produktiv vilket säkrar att nyanställningen utvecklas till en hållbar investering.
  2. Ökar chanserna för att medarbetaren ska lyckas i sin nya roll, bygga relationer och trivas.
  3. Ger medarbetaren insikter och förståelse för kultur och värderingar på arbetsplatsen.
  4. Skapar tydlighet i förväntningar från såväl chefer som medarbetare.
  5. Minskar risken för missförstånd och skapar underlag för en bra dialog framåt.

Läs också:
Onboarding – ett effektivt verktyg för en hållbar chefsrekrytering

På Meritmind hjälper vi organisationer och chefer att skapa en framgångsrik onboarding-process. Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa era nya medarbetare att trivas och snabbt börja generera värde för er organisationen?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson