Så skapade Cabonline en lyckad onboarding med chefscoachning

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Att rekrytering är en investering är ingen nyhet. Därför måste onboarding vara en rak och trivsam väg in i företaget. Laila Ronkainen och nyanställda Susanne Strömberg berättar om hur de fick en bra start på Cabonline Group bland annat tack vare extern chefscoachning med Meritmind.

När Susanne Strömberg anställdes i höstas som Head of Invoices & Settlement på Cabonline var hennes chef Laila Ronkainen noga med att tacka ja till den chefscoachning som Meritmind erbjöd i samband med rekryteringen. Laila Ronkainen hade själv fått samma möjlighet fem år tidigare och såg fördelarna med en extern part i onboarding-processen:

– För mig var det en ganska tuff startsträcka, det fanns inget introduktionsprogram då. Men tack vare coachningen, kunde jag förstå vad jag behövde fråga efter.

Susanne Strömberg nickar och hakar på:

– Lailas introduktion och fortsättningen med Meritmind har jackat i varandra väldigt väl och varit en sammanhängande process som varit till stor hjälp. Brister det i den första delen, då är det jättebra att kunna lyfta känsliga frågor med en extern part. Men nu har det funkat superbra i båda delar!

Det bästa med chefscoachningen var att vi fick samma bild och att vi gav varandra feedback. Det blev en personlig avstämning”
Laila Ronkainen, Head of Finance Operations, Cabonline

Chefscoachning ett viktigt komplement

I onboarding-processen får den nyrekryterade träffa viktiga kontaktpersoner, introduceras till chefskapet och får komma in i kulturen och hela företaget. Att de nya relationerna fungerar då är viktigt både för trivsel och en effektiv dialog. Det hjälper också den nyanställde att komma in i jobbet snabbare.

– Chefscoachning är ett viktigt komplement till det som sker på arbetsplatsen, det praktiska arbetet, menar Laila.

– Som nyanställd har det varit en säkerhet att veta att Meritmind finns där om jag behöver. Även om min onboarding har fungerat väldigt väl har det varit positivt för oss att sitta i samma möte och få bekräftelse på att det funkar och att man är på rätt väg. Positiv bekräftelse är lika mycket värd som att lösa problem, menar Susanne Strömberg.

Vikten av en extern part i coachningen

Så varför inte coacha själv? Laila menar att det är en fördel att låta personliga och känslomässiga frågor skötas av en extern part. På arbetsplatsen är det fokus på de arbetsmässiga delarna.

Om det skaver i onboarding-processen är man inte så kaxig. Då är en extern part superbra att bolla med som kan vägleda hur man ska hantera olika situationer”
Susanne Strömberg, Head of Invoices & Settlement, Cabonline

– Coachen ställer frågor till oss båda på ett neutralt sätt. Hon frågar oss om hur vi uppfattar varandra som personer, vilka utmaningar vi har och vad vi har för styrkor. Och också hur kommunikationen är mellan oss. De bitarna kan vara svåra att ta själva på jobbet, säger Laila.

– Om det skaver i onboarding-processen är man inte så kaxig, rak och tydlig. Då är en extern part superbra att bolla med som kan vägleda hur man ska hantera olika situationer, säger Susanne.

Samma bild och förväntningar

En annan angelägen fråga är vikten av att de båda har samma bild och förväntningar av i detta fall Susannes chefskap och roll på företaget samt hur uppstarten har varit.

– Att vi har samma förväntningar är nödvändigt när vi jobbar tillsammans. Att vi vet vart vi ska och vad som kommer härnäst. En av de bästa sakerna med chefscoachningen var därför att vi fick samma bild och att vi gav varandra feedback. Det blev en personlig avstämning, säger Laila.

Till sist, vad vill ni säga till den som funderar på om chefscoachning är en bra idé?

– Jag tycker absolut att det är värt att prova på, det finns inget att förlora på det, säger Laila.

– Chefscoachningen har varit en extra säkerhet, jag kan varmt rekommendera det! avslutar Susanne.

Länkar för mer läsning
Så skapar du bästa förutsättningar för en lyckad start
https://meritmind.se/coaching-vid-onboarding/

Så tryggar du nyanställningen med fem säkra tips
https://meritmind.se/ledarskap/sa-sakrar-du-nyanstallningen-5-fordelar-med-chefscoaching/

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson