Konsulter med RPA-kompetens, Meritminds nya interimssatsning!

I takt med att digitaliseringen runt om på företagen ökat ser vi på Meritmind ett stort intresse för RPA (Robotic Process Automation) eller digitala medarbetare.

Affärsnytta med att införa RPA är bl.a. förbättrad kvalitet, kortare ledtider, övertidsreducering och intressantare arbetsuppgifter för medarbetarna. Vilket företag tycker inte att detta låter intressant?

Resan dit kan vara lång eller kort beroende på hur långt ni kommit med standardiseringen av era processer. Ett lyckat implementationsprojekt bygger på rejäl kartläggning. De processer som är lämpliga att robotisera bör vara manuella och repetitiva och i elektroniskt format. Vidare bör det vara mogna regelstyrda processer som sällan förändras och där systemen är stabila. För att det skall vara värt besväret att robotisera en viss process bör volymerna vara höga och komplexiteten låg.

Vi vill hjälpa våra kunder på deras robotiseringsresa och har nu utbildat 16 interimskonsulter inom RPA som kan hjälpa er med följande delar i en robotiseringsprocess:

  • Att identifiera processer som är aktuella för robotisering
  • Att dokumentera nuvarande process för att sedan standardisera en process och även möjliggöra införandet av en robot
  • Att leda eller vara delaktig i processen att införa en robot
  • Att stödja utvecklarna i alla faser
  • Kunskapsöverföring till ordinarie personal
  • Förvaltningsfasen

Utöver våra konsulter med RPA-kompetens har vi vår Rådgivningsavdelning som kan ta det lite större greppet runt digitalisering och RPA och hjälpa er med nästa steg. Våra rådgivningskonsulter utgår från er vision och stöttar er att utveckla er ekonomifunktion avseende såväl organisation som processer och system.

Jacob Hedström är en av deltagarna i programmet. Han har lång erfarenhet som business controller och som konsult på Meritmind. Så här säger Jacob själv om hur han ser på kompetensutveckling inom RPA:

”Det här har gett mig en klarare bild över hur vi ekonomer behöver kunna arbeta framöver. Tiden vi lägger på att sammanställa data kan istället läggas på analysera avvikelser. Vi kan arbeta mer proaktivt istället för reaktivt.

RPA är här för att stanna och att få möjligheten att utveckla mig inom området är så spännande! Kompetensen inom RPA ger mig ett försprång på marknaden då jag nu kommer att kunna hjälpa våra kunder att identifiera vilka processer som är lämpliga att robotisera, vara med i implementeringen av roboten och även stötta kund när det kommer till att förvalta arbetet”

Skrivet av: theresesvanborg