Mentorskap – en möjlighet för vidareutveckling i karriären

Tanja LarssonUnder det senaste året har jag börjat fundera på vad jag vill ytterligare göra i min karriär, hur jag ska utveckla mig och vilka vägar jag ska ta vidare. Min arbetslivserfarenhet är mer än 10 år, jag har arbetat på Meritmind som ekonomikonsult i 1,5 år och trivs mycket bra med det. För att vara en attraktiv konsult gäller det att fortsätta att utvecklas och det vill jag ju även göra för att själv känna att det är kul att jobba!

Jag har valt att delta i ett mentorprogram som Civilekonomerna koordinerar och vill gärna dela med mig av mina erfarenheter från det.

1. Mentorprogrammet

Jag fick ett erbjudande om att ingå i ett tvåårigt mentorprogram och tackade ”ja” till det. Jag fick vänta några månader innan man fann en lämplig mentor. Till slut träffade jag en erfaren person som arbetat både i Sverige och utomlands på många olika företag och i olika befattningar.

2. Hur fungerar träffarna?

Inledningsvis presenterades jag och mentorn för varandra. Samtidigt fick vi en lista över förslag på ämnen som vi skulle kunna gå igenom under programmets gång. Nu träffas vi ungefär en gång i månaden och innan varje möte diskuterar vi upplägget inför träffen. Mötet varar cirka en timme. Nästkommande möte följer vi upp det som vi diskuterade gången innan. Ibland går vi på seminarier tillsammans och diskuterar sedan innehållet. Det finns stora möjligheter att göra olika relevanta aktiviteter tillsammans.

3. Varför ska man ha en mentor?

Mentorskapet handlar om kontakt mellan en person som behöver handledning, råd och tips och en erfaren person som vill dela sin erfarenhet. Mentorn vägleder dig och fungerar som bollplank, får dig att utvecklas och hittar nya möjligheter i din karriär. Mentorn finns med i både med- och motgångar, stöttar och supportar. Framförallt kan din mentor ge dig idéer och inspiration.

4. Vad ger mentorprogrammet mig?

Mentorprogrammet ger mig mycket eftersom det är riktat mot mig och den situation som jag befinner mig i. Jag har skaffat fler tydliga mål i arbetslivet och bygger utifrån dem upp delmål. Det är givande att träffa en person som delar sin erfarenhet och kunskap samt diskuterar min situation i arbetslivet och ger mig kloka råd. Eftersom mentorn har tystnadsplikt finns det möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord. Det ska bli spännande att utvärdera mentorskapet när två år har gått och se hur jag på vägen har utvecklats. Mentorprogrammet är en bonus och en chans för mig att utvecklas mer i arbetslivet.

Om du är intresserad av att vara mentor eller adept kan du kontakta min kollega Eva Elfgren på Meritmind. Om du är en yngre, kvalificerad ekonom som är nyfiken på att utvecklas inom controlling kan du kolla på vårt nya utvecklingsprogram Generator där mentorskap ingår som en del.

Lycka till med din fortsatta professionella utveckling!

Skrivet av: Tanja Larsson