Nya kompetenser på ekonomifunktionen när hållbarhetskraven ökar

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

När det nya EU-direktivet CSRD införs, kommer även mindre företag att behöva integrera hållbarhet i sin finansiella rapportering. Detta innebär att ekonomifunktionen både måste prioritera och ha god förståelse för hållbarhetsfrågor. Vi har identifierat några kompetenser som kan behövas för att hantera framtidens hållbarhetskrav.

För att säkerställa att organisationen uppfyller kraven i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), kan du behöva komplettera ekonomifunktionen med kompetenser som inte förknippas med den traditionella ekonomirollen. Dina medarbetare måste både kunna utföra de traditionella uppgifterna, men även kunna ta fram och definiera nyckeltalen utifrån ESG där E står för miljömässig hållbarhet (Environmental), S för social hållbarhet (Social) och G för styrningsfrågor (Governance).

Du kan också behöva komplettera teamet med följande kompetenser:

Kompetens inom datahantering och rapportering. För att uppfylla kraven på hållbarhetsrapportering måste ekonomifunktionen samla in, analysera och rapportera data på ett strukturerat och korrekt sätt. Detta kräver kunskap om datahantering, datavisualisering och rapporteringstekniker.

Kunskap om nya lagar och regler. Det är viktigt att ha en god förståelse för de juridiska kraven inom hållbarhet och hur de påverkar företagets verksamhet. Utse gärna någon som har dedikerat ansvar för att hålla koll på de nya lagar och regler inom hållbarhet, som berör organisationen.

God kommunikationsförmåga. Det är bra om det finns kompetens inom ekonomifunktionen för att, på ett tydligt och övertygande sätt, kommunicera företagets hållbarhetsarbete till olika intressenter.

Samarbetsförmåga. Hållbarhetsfrågorna involverar hela organisationen och det kommer vara viktigt att kunna samarbeta med andra avdelningar och intressenter, för att uppnå företagets hållbarhetsmål.

Projektledning. Implementering av hållbarhetsstrategier kräver ofta projektledning, och ekonomifunktionen kan spela en viktig roll i att driva dessa projekt. Detta kräver kunskap om projektledningstekniker, budgetering och riskhantering.

Så kompletterar du teamet – 4 tips

  1. Börja med att se över vilka nya kompetenser/roller som behövs.
  2. Gör en kravprofil – då får du en tydligare bild av vilka förmågor och egenskaper du behöver komplettera med.
  3. Tänk kreativt i rekryteringen – Identifiera vilken kunskap som redan finns i organisationen, vilka medarbetare som vill vidareutvecklas i ESG-frågor, samt vilken kompetens du behöver rekrytera.
  4. Ta hjälp – en interimskonsult kan lösa tillfälliga arbetstoppar och även bidra med nya insikter.

 

Läs också:

Nya EU-krav på hållbarhetsrapportering – så påverkas ekonomifunktionen

Så kan CFO:n bidra i hållbarhetsarbetet

Hållbarhetscontrollern: ”Därför blir nyckeltalen allt viktigare”


Har du behov av en hållbarhetsekonom?
Hör av dig till oss!

Skrivet av: Mathias Johansson