Budget eller värdeskapandeplan? Är det semantik?

Vi är mitt inne i vår planeringsprocess på Meritmind och  jag hittade en spännande artikel om budgetarbetets baksidor, skriven av Rober A Howell i Harward Busienss Review.

Han menar att ordet budget har en negativ, reaktiv och begränsande klang för många. Att byta namn och istället använda ordet värdeplanering skulle kunna skapa en process som signalerar det motsatta, dvs. positiv, proaktiv och upplyftande.

Den klassiska budgetprocessen med ett ”bottom-up” angreppsätt skapar ett fokus på kortsiktiga vinster. Den drar även med sig stora svårigheter att styra prestationer, kontrollfunktioner och bonusar.

Hur kan man ta sig från kortsiktigt fokus till långsiktigt värdeskapande? Rober A Howell   rekommenderar;

  • Rullande prognoser, där budgeten utgör det naturliga första steget för det resterande livet för företaget. Rullande prognoser med ett fokus på 2-3 år gör att chefer håller blicken högre och ser vilka investeringar som verkligen påverkar långsiktigt värdeskapande.
  • Ändra budgetmallar och mätetal för att fokusera mer på cashflow än på det bokförda resultatet. Fokusera på investeringar och finansiering snarare än på tillgångar, skulder och resultat. Betona den cashflow som verksamheten skapar för finansiärer och aktieägare.
  • Ändra belöningssystemet så att det drivs av tillväxt och långsiktigt värdeskapande.
  • Byt ut ordet budget mot ”värdeplanering”. Det skapar en kultur som är framåtinriktad istället för kortsiktig och reaktiv.

Artikeln är intressant och vänder upp och ner på planeringsprocessen. Läs hela artikeln och fundera över hur planeringsprocessen fungerar i ditt företag. Den har definitivt givit mig bra input som jag tar med mig i vår planeringsprocess. Läs artikeln här.

 

 

Skrivet av: Kerstin Ollesson