Efter pandemin: Employer Branding allt viktigare

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

Enligt undersökningsföretaget Netigate* blev många medarbetare mer lojala mot sina arbetsgivare under corona. Nu återgår livet snart till det normala och frågan är hur arbetsgivare då ska agera för att behålla sina lojala medarbetare? Vad tycker medarbetare är viktigt och hur tillgodoses olika behov på arbetsplatsen? Vi frågade våra egna rekryteringskonsulter om de märkt någon skillnad i kandidaternas syn på vad som kommer bli viktigt hos en framtida arbetsgivare efter corona. Vi fick många intressanta svar.

Lojaliteten ökade under pandemin

Som de flesta vet är lojala medarbetare en grundförutsättning för att nå framgång. De främjar verksamheten genom att sprida positiva budskap vidare till både kollegor, framtida anställda och till kunder.

Enligt en undersökning som genomfördes av Netigate under 2019 och 2020 med över 3000 svenska anställda ökade andelen lojala medarbetare under pandemin. En bidragande orsak ansågs vara att medarbetarna fick ett ökat förtroende från ledarna och de kände att deras behov och välbefinnande prioriterades.

Rätt arbetsmiljö allt viktigare

Nu efter pandemin blir det viktigare än någonsin för arbetsgivare att fokusera på att skapa och upprätthålla rätt arbetsmiljö för att bevara sina lojala medarbetare. En utmaning blir att möta de olika behov som har uppstått vad gäller arbetssätt, flexibilitet och distansarbete. Om medarbetare värdesätter något och förväntar sig detta, uppstår det problem om arbetsgivaren inte lever upp till dessa förväntningar. Det är också en utmaning att olika grupper av medarbetare värdesätter flexibelt arbete och distansarbete olika beroende på var de befinner sig i karriären eller vilken generation de tillhör.

Är det någon skillnad på vad som är viktigt hos framtida arbetsgivare efter corona?

När Meritmind frågade sina rekryteringskonsulter om de har märkt någon skillnad i kandidaternas syn på vad som är viktigt hos framtida arbetsgivare efter pandemin framkom många intressanta inspel.

– Vikten för arbetsgivare att arbeta ännu mer med sitt Employer Brand är tydlig. Inte bara för att befintliga medarbetare ska känna en lojalitet utan även för att attrahera framtida talanger. Företag måste leva upp till vad de lovar i arbetsgivarvarumärket. Vi märker att kandidater har lätt att se igenom floskler. Äkthet är viktigt, säger Maria Dahl, Chief Operating Officer på Meritmind.

Ett urval av svar från rekryteringskonsulter beträffande vad kandidaterna ser som viktigt hos framtida arbetsgivare efter corona

Kandidater tar distansarbete för givet och många företag inser att det blir svårt att behålla personal om de inte erbjuder fortsatt flexibilitet.

Kandidater har blivit mer trygghetssökande och skeptiska till att byta arbetsgivare om det krävs en provanställning.

Företag som satsar på Employer Branding har alltid en fördel, oavsett konjunktur och förutsättningar, att hitta duktiga kandidater.

Om kandidaterna har fler företag att välja på blir Employer Branding samt aspekter såsom bransch, kultur, förmåner, geografi och annat viktigare när de ska fatta beslut.

Employer Branding har blivit allt viktigare i en kandidatdriven arbetsmarknad.

Kraven på flexibilitet gällande arbetstid och balans mellan fritid/arbete har definitivt inte försvagats under pandemin.

Som ekonom har du idag en het marknad och kan välja din nästa arbetsgivare. Då kommer inte lång pendling högst upp på listan.

Att vara ”fully remote” är önskemål som börjar dyka upp för riktigt svåra roller främst på IT-sidan. Vi är kanske inte riktigt där ännu på ekonomisidan men för de seniora kompetenserna är det bra att hålla en sådan dörr öppen.

När konkurrensen om kandidaterna hårdnar blir det viktigare att jobba med att behålla sin personal, kunna erbjuda möjlighet till utveckling och fortsätta se sina medarbetare som viktiga resurser.

När kandidater ser möjligheter att söka tjänster utanför pendlingsavstånd blir bolag som tidigare har profilerat sig på geografiskt läge mer konkurrensutsatta. De behöver locka med andra saker (jobba hemifrån).

Kandidaterna värderar fortfarande arbetsplatsen – kontoret, kamraterna, närheten till produktion – högt.

Kandidaterna söker i första hand en roll och ett fysiskt sammanhang, inte en virtuell anställning. De vill besöka sin nya arbetsplats, inte bara se ett ansikte på Teams.

* Källa: netigate.net/sv/rapporter/medarbetarlojalitet-mot-arbetsplatsen/

Är du nyfiken på Framtidens Employer Branding?

Missa inte inspelningen av vårt kostnadsfria frukostwebbinarium om Framtidens Employer Branding från den 18 juni. Där Anna Dyhre, ledande expert inom Employer Branding, diskuterar vad som krävs för att behålla och attrahera lojala medarbetare efter Corona. Se det  här!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson