Onboarding – bästa förutsättningen för en lyckad start

 

När vi har hittat den bästa kandidaten för ditt behov vill vi också vara säkra på att den nyrekryterade får de bästa förutsättningarna att lyckas. För att det ska bli så bra som möjligt behövs en tydlighet i förväntningar från såväl chef som medarbetare. Men att vara helt öppen och ärlig i början av en relation är inte okomplicerat. Därför bjuder Meritmind på tre coachningstillfällen helt kostnadsfritt som en del av vår rekryteringsprocess vid chefsrekryteringar. En coach från Meritmind med utbildning enligt International Coach Federation (ICF) går då in som en tredje oberoende part som kan underlätta dialogen för chef och nyanställd. Dessa tre coachningstillfällen ska ses som en uppstart på onboardingdialogen som sedan kan fortsätta faciliteras av Meritmind eller på egen hand mellan chef och nyanställd.

 
 
 

Varför onboarding?

 

Kortar tiden innan den nyanställde blir produktiv

Säkrar att den nyanställde lyckas i sin nya roll och sitt uppdrag

Säkrar att nyanställningen kan bli en hållbar investering

 
 

Vad är skillnaden mellan introduktion och onboarding?

De flesta företag har redan någon form av introduktionsprogram för nyanställda, men förvånande få utnyttjar potentialen i onboarding fullt ut. En bra start i organisationen lägger grunden för en hållbar relation. En introduktion är ofta ett standardiserat upplägg för alla nyanställda medan onboarding handlar om ett anpassat innehåll för den aktuella rollen. Introduktionen är generellt sett också en initial insats som genomförs av HR medan onboarding pågår upptill 6 månader och genomförs i nära samarbete med närmaste chef.

 
 
 
 

”Det var ett bra sätt att få hjälp i en ny miljö och i en ny roll samt att få distans och hjälp att tänka på vilka utmaningar man kan ställas inför när man hamnar i en ny situation.”

Stephan Dahlström, CFO, Bright Group Sweden AB.

”Tre-partssamtalet var riktigt bra. Det förtydligade förväntningarna på mig som person och den roll jag skall fylla. Den åskådliggjorde även olikheter i hur jag och min chef hanterar situationer och kommunicerar med omgivningen. Förståelse för olikheter minimerar risken för missförstånd och dålig kommunikation.”

Rikard Norberg, Ekonomichef, Folktandvården Skåne

 

Kontakta oss!