Internationella kvinnodagen: Sex råd för en jämställd rekryteringsprocess

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Varje år ger stiftelsen Allbright ut en rapport som granskar jämställdheten i svenska börsbolag. Den senaste rapporten som kom i november 2022 visar att det står dåligt till med jämställdheten i de 361 granskade bolagen och att de ofta saknar kvinnor i ledningen. Vad krävs då för att få en mer jämställd arbetsplats? En väl genomarbetad rekryteringsprocess är en av nycklarna. Här berättar Meritminds rekryteringskonsult Anette Wickholm om hur du rekryterar inkluderade.

Allbrighrapporten 2022 visar att andelen vd-kvinnor minskat och att andelen kvinnor i ledningen står stilla. För första gången undersöktes även hur lönsamhet och jämställdhet korrelerar. Enligt analysen var bolag med jämställda ledningsgrupper klart starkare i fyra av fem viktiga nyckeltal: vinstmarginal, rörelsemarginal, resultat och avkastning på eget kapital än bolag som var ojämställda. De senare hade också en ojämn utvecklingskurva med stora ökningar ena året och djupa fall nästkommande år. Trots sämre lönsamhet hade bara 1 av 20 börsbolag mätbara mål för jämställdhetsarbetet. Mångfald tycks ha blivit ett modeord men inte något börsbolagen tar tillräckligt på allvar.

Hur gör man då för att rekrytera mer diversifierat?

¬ Att få en jämlik arbetsplats är inget som händer över en natt. Det måste bli en del av kulturen. Vill man verkligen ha en jämn fördelning av medarbetare måste det bottna i en strategi med tydliga KPI:er och deadlines som följs upp regelbundet, säger Anette Wickholm.

Många arbetssökande letar i dag efter jämställda, moderna arbetsplatser och har man en öppen och transparent rekryteringsprocess söker sig fler kandidater till det bolaget. Men bolagen måste också bli bättre på att leta mer aktivt efter kvinnor och andra minoriteter till sina företag.

Ett sätt att hitta sådana personer är att gå utanför det egna nätverket och berätta att du söker nya medarbetare och att du välkomnar både unga och gamla, kvinnor och män.

– Annonsering är ett väldigt effektivt sätt att anställa mer diversifierat, men det gäller att tänka till. Genom att minska antalet krav och i stället fokusera på vilka kompetenser som krävs för att klara av arbetsuppgiften, både i dag och i framtiden blir sådant som kapacitet och den personliga förmågan viktigare än tidigare branscherfarenhet. Och då kommer du att attrahera fler personer med olika bakgrund, säger Anette Wickholm.

Sex råd för en jämställd rekryteringsprocess:

  1.  Ange specifikt att du välkomnar både unga och gamla, kvinnor och män.
  2. Sök utanför det egna nätverket genom att ta hjälp av en rekryteringskonsult – det ökar möjligheten att få in personer som ger bolaget nya perspektiv.
  3. Använd inte gamla kravprofiler – tiderna förändras och det gör att även kompetensen som krävs för ett jobb förändras.
  4. Välj ut personer med en bred palett av erfarenheter och lite olika bakgrund.
  5. Vid urvalet är det viktigt att ha en objektiv syn på kandidaterna och inte välja ut personer som är för lika de som redan arbetar på företaget. Här är tester ett effektivt hjälpmedel.
  6. Säkerställ att den efterföljande intervjun är strukturerad och att samma frågor ställs till varje person för att bedömningen ska bli likvärdig.

Läs också: Så lyckades Sweco bli börsens mest jämställda bolag

Vi hjälper dig gärna med alltifrån utformning av annons och urval till tester och intervjuer.

Lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

Skrivet av: Mathias Johansson