Jämställdhet och olikheter – en självklarhet på Sweco- så har de lyckats

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

Som vi skrivit om tidigare här på bloggen visar 2020 års Allbrightrapport att jämställdheten på svenska börsbolag backar. Men det finns de som går mot strömmen. Vi har tidigare skrivit om forskningsbolaget BioArctic som år 2020 korades till börsens mest jämställda bolag. Även Sweco finns på Alllbrights gröna lista – där ses jämställdhet och olikheter som framgångsfaktorer för att skapa såväl kreativitet och trivsel som affärsnytta och lönsamhet. Vi har pratat med Helene Hasselskog som är HR-ansvarig. Hon berättar hur Sweco lyckats skapa en inkluderande och stödjande kultur med mångfald och jämställdhet i fokus.

Ni är en av börsens mest jämställda bolag. Hur har ni lyckas ni med det?

– Det finns inte ett svar på denna fråga. Sweco är en internationell arbetsplats där vi lyckats bygga upp en inkluderande, stödjande kultur som bärs upp av samarbete. Stort eget ansvar kombineras med lagarbete och stöd från alla expertkompetenser.

Vi mäter hela tiden hur det faktiskt ser ut. Hur många kvinnor är vi i förhållande till män? Hur ska vi förbättra sifforna? Vi mäter också hur medarbetarna upplever oss? Är vi tillräckligt inkluderande?

Utöver det jobbar vi mycket med förebilder, lyfter fram kvinnor och låter dem komma till tals i olika sammanhang, Vår koncernchef är kvinna, vår svenska vd likaså och halva koncernledningen består av kvinnor. Våra kvinnliga chefer är väldigt aktiva i olika sammanhang och många kvinnliga medarbetare känner igen sig i dem och följer dem.

Vad innebär jämställdhet för er?

– Jämställdhet handlar inte bara om att få fler tjejer till en arbetsplats utan om att vi välkomnar alla nationaliteter, religioner, etniciteter, bakgrunder, utbildningar och personer med olika funktionsvariationer.

Att Sweco speglar samhället är viktigt för att förstå och möta kundens utmaningar och behov då det bidrar till kundens framgång. Det handlar om hur vi bemöter varandra och att vi ska lyssna på varandra och visa respekt.

Varför är det viktigt för er att arbeta med jämställdhet?

– Om man vill attrahera de bästa talangerna måste man ha en inkluderande och respektfull kultur. Dagens unga förutsätter att detta ska finnas på plats. Våra medarbetarundersökningar under 2020 bekräftar också att våra medarbetare är stolta över att arbeta för Sweco. Utifrån undersökningarna vet vi att vår arbetsplats värderas högt, uppmuntrar personlig utveckling och präglas av samarbete, flexibilitet och respekt.

För er går jämställdhet och hållbarhet hand i hand. Berätta hur ni tänker här?

– Vår affär är hållbarhet i sig och det genomsyrar hela vår verksamhet. På alla marknader där vi är verksamma har vi ett stort engagemang för att tillsammans med våra uppdragsgivare bidra till att planera och utforma framtidens hållbara samhällen och städer. Om vi ska lyckas med detta behöver vi arbeta tillsammans med de bästa talangerna. Då kan man inte exkludera någon. Det innebär också att ha ett ledarskap som är engagerande och hållbart. Detta värdesätts av kunderna som anlitar oss och uppskattas av våra medarbetare som trivs och stannar på företaget.

Vilka verktyg arbetar ni med i det dagliga arbetet för att upprätthålla jämställdhet i organisationen?

– Vi har inga värdeord men vi har Swecos Core Behaviours som ligger till grund för hur vi ska bete oss i relation till varandra och våra kunder. Det är ett sätt att skapa den kultur som är kittet i vår verksamhet. Utöver detta har vi också våra Code of Conduct som formulerar Swecos och de anställdas syn på företagets samhällsansvar och omfattar områdena affärsetik, medarbetarutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Alla medarbetare är skyldiga att känna till dessa riktlinjer.

Hur tänker ni kring jämställdhet i rekrytering av nya medarbetare?

– Vi är en kompetensbaserad och lärande organisation. Vi utgår alltid från kompetens i rekryteringen, det går före allt annat. I varje rekrytering försöker vi dessutom alltid få till ett jämt urval i rekryteringen. Det är viktigt att vara medveten om omedvetna fördomar (unconscious bias) och att inte ta med sina egna preferenser i rekryteringen. Kompetensen ska alltid gå först.

Vad är nästa steg i ert arbete med jämställdhet?

– Vi kan alltid bli bättre. Det finns delar av bolaget där vi ser att jämställdheten inte är så bra som vi skulle önska oss. Alla länder där vi finns representerade har inte kommit lika långt. Vi vill också ha fler kvinnor på fler nivåer i företaget. Vi har fortfarande en liten obalans bland antalet kvinnor på medarbetarnivå i förhållande till antalet män.

Vilka är dina främsta framgångsrecept till bolag som vill jobba mer jämställt?

– Man måste jobba på alla nivåer i företaget för att få till en inkluderande kultur och en lärande organisation som inte står still utan utvecklas hela tiden. Det är viktigt att se över hela spektret med allt från rekrytering, till riktlinjer, ledarskap och arbetssätt. Jag ser det som ett helt ekosystem där alla delar måste finnas med för att kulturen ska bli inkluderande och jämställd.

Läs också:
Så rekryterar du mer jämställt ⇒
Vägen till framgångsrik rekrytering – 5 saker att tänka på ⇒
Kapacitet viktigare än erfarenhet – så rekryterar du rätt ⇒
Dags att rekrytera – så hittar du morgondagens ledare ⇒
BioArctic, börsens mest jämställda bolag – här är deras framgångstips ⇒
Rekrytering 2021 – så blir bolaget mer jämställt ⇒

 

Vi på Meritmind jobbar dagligen för att rekryteringsprocessen ska bli mer jämlik. Vi hjälper dig gärna med alltifrån utformning av annons och urval till tester och intervjuer som säkerställer en mer objektiv rekryteringsprocess.

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult inom affärsområde Executive Search på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering.
anette.wickholm@meritmind.se

Läs mer om Meritmind executive search ⇒

Skrivet av: Mathias Johansson