Kapacitet viktigare än erfarenhet – så rekryterar du rätt 2020

Kapacitet viktigare än erfarenhet – så rekryterar du rätt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Vi lever i en värld med konstant förändring. På arbetsplatser införs ständigt ny teknik och nya processer. Detta ställer nya krav på medarbetare. De måste kunna ta in ny kunskap snabbt, våga testa nytt och vara öppna för förändringar. Vi frågade Matilda Sandström, som är organisationspsykolog på Meritmind, hur detta påverkar rekryteringen av en CFO.

Vilka egenskaper krävs för att klara av CFO-jobbet 2020?

Dagens CFO eller ekonomichef måste hålla sig uppdaterad på ny teknik, fundera på vilka processer som ska automatiseras och hur man får ut det bästa av både digitala och mänskliga medarbetare. Det blir också allt viktigare att kunna leda och få med sig andra.

Framtidens ledare behöver alltså ha hög social kompetens, vara strategisk, våga testa nytt och vara öppen för förändringar.

Hur vet jag att den CFO jag anställer är förändrings­benägen?

Att vara förändringsbenägen handlar delvis om personlighet men även om den generella förmågan att ta till sig ny kunskap vilket är en medfödd kapacitet. Så till skillnad från utbildning och erfarenhet är förändringsbenägenhet inte något vi kan plugga, eller jobba oss till. En person som har svårt att lära sig nya saker är generellt sett också mindre öppen för nya förändringar. För en sådan person kan det därför kosta på väldigt mycket att utsättas för förändring, även om viljan finns där.

Hur viktiga är tester för att ta reda på förändrings­benägenhet?

Kapacitet inte något som kan staplas upp i ett CV. Därför blir tester allt viktigare vid nyanställningar. Vid ett test mäts personens generella logik och man ser vilka personliga egenskaper som sticker ut.

Är unga människor mer öppna för förändring?

Nej, det är en myt som man ofta möter vid kravprofilstagning. Öppenhet för förändring handlar om personlighet och logik vilket inte är åldersberoende. Vi ser att lika många äldre som yngre personer är öppna för förändring och har en flexibilitet.

Vad ska jag tänka på när en kravprofil utformas?

Ofta har man för bråttom när en kravprofil ska tas fram. Låt det i stället ta lite tid så att det verkligen blir rätt. Ifrågasätt er gamla annonsmall och fundera på vad ni står inför:

  • Ska vi ersätta en ny person som har samma egenskaper som den tidigare eller kommer andra egenskaper /annan kapacitet krävas på sikt?
  • Hur viktiga är de krav vi satt upp?
  • Hur viktigt är det med erfarenhet?
  • Vilka personliga egenskaper är viktiga hos oss?
  • Vilken logisk förmåga kommer krävas i rollen?

Ju mer du vet om personen du söker desto lättare blir det att hitta rätt person.

Hur får jag fram personliga egenskaper under intervjun?

Det bästa sättet att förutspå hur någon kommer bete sig, är att få reda på hur han eller hon betett sig innan vid liknande situationer. Be därför personen att beskriva en konkret situation där denne löste ett problem eller hanterade en förändring.

⇒ Läs också om CFO:ns nya strategiska roll som vi skrivit i tidigare blogginlägg. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson