Rätt person – med rätt förutsättningar

Rätt person – med rätt förutsättningar - MeritmindMånga är de som har ställts inför den delikata uppgiften att hitta en ny medarbetare till sitt team och många är de frågor som ställs i en sådan process.

  • Vad krävs i form av kompetens för att klara av arbetet?
  • Vad krävs för att passa in i vår kultur?
  • Vilka kompetenser vill vi tillföra gruppen som vi kanske saknar i nuläget?
  • Vad kan vi erbjuda, vad gör oss attraktiva som arbetsgivare?

Är det en chef som ska rekryteras in tillkommer dessutom funderingar kring ledarskapsstil, beslutsförhet m.m. Alla dessa funderingar och svar mynnar så småningom ut i en, förhoppningsvis, tydlig bild av den personen som bäst skulle fylla tomrummet.

Innan vi får in en ny medarbetare i vårt team så är det som vi alla vet en hel del att ordna med vad gäller praktikaliteter. Det ska förberedas med dator och användarkonton, mobiltelefon, visitkort och kanske en blomma på skrivbordet den första dagen. De flesta organisationer har idag dessutom välstrukturerade introduktionsprogram där den nyanställde får lära sig om organisationen och träffa nyckelpersoner inom företaget. Detta är en standardiserad process som i det stora hela ser likadan ut oavsett position inom bolaget och handlar mycket om att ge den nyanställde rätt praktiska förutsättningar för sitt arbete.

Trots att vi har gjort en bra inventering i vad vi eftersöker för person till vår organisation, vi har genomfört en bra rekryteringsprocess och hittat ”rätt” person och vi har ett strukturerat introduktionsprogram, så händer det tyvärr ibland att de förväntade resultaten uteblir eller kanske drar ut på tiden.

En nyanställning är en investering, såväl i tid som i pengar och det är av största vikt att organisationer ser till att maximera avkastningen och nyttan av denna investering. Det är här onboarding kommer in i bilden. Onboarding skapar förutsättningar för att den nyanställde både uppfyller sin egen potential samt förbättrar aspekter som företaget självt kan ha svårt att se.

Den nyanställde får ta del av en skräddarsydd process som sträcker sig över en längre tidsperiod där den nyanställde med hjälp av en coach får ökade möjligheter att snabbt leverera resultat i sin nya roll. Inte nog med att onboarding ger förutsättningar för att korta ner tiden från nyanställd till värdeskapande så bidrar den till att öka attraktionskraften hos företaget som arbetsgivare då det visar på att man är beredda att investera i sina medarbetare.

Onboarding kortar således ner tiden innan den nyanställde blir produktiv och sannolikheten ökar att den nyanställde lyckas i sin nya roll. Därmed ökar också sannolikheten att nyanställningen blir den hållbara investering företaget hoppas på.

Skrivet av: Anna Haga