Vägen till framgångsrik chefsrekrytering – 5 saker att tänka på

framgångsrik chefsrekrytering – 5 saker att tänka på

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Har du svårt att rekrytera personer som kan driva förändringsarbetet på ditt företag? Du är inte ensam. Ofta beror det på ett för litet urval och att man letar efter fel saker. Kandidaterna finns där, men det gäller att tänka utanför boxen för att rekrytera framgångsrikt när förändringstakten är hög.

Idag sker förändringar snabbt och det ger utmaningar som rör allt ifrån digitalisering och effektivisering till hållbarhet och ökad jämställdhet. För att möta dessa utmaningar behöver företagen inte i första hand rekrytera personer som har branscherfarenhet, eller rätt utbildning från rätt skola. Istället krävs andra egenskaper som till exempel förändringsbenägenhet och ledaregenskaper.

Ska ni till exempel digitalisera och söker en ny CFO krävs helt andra CFO-egenskaper idag än tidigare. Läs mer om detta i vårt tidigare blogginlägg ”CFO 2020 en framtidsfokuserad visionar”

Genom att inte bara leta i det egna nätverket och gå på CV och rekommendationer ökar både chanserna att du hittar kompetenta medarbetare som kan driva företaget när förändringens vindar blåser och att du får in mer mångfald på företaget.

Här är fem tips som ökar chanserna för en framgångsrik chefsrekrytering:

1. Avsätt tid och resurser för att hitta rätt

Det är viktigt att avsätta resurser och att ha god framförhållning och gott om tid vid en strategiskt viktig rekrytering. Fundera igenom vad målet för rekryteringen är. Då blir det lättare att hitta rätt kandidat och även mer intressant för den som söker jobbet. När kandidaten vet vilka förväntningar som finns ökar också chanserna för att personen trivs och stannar kvar.

2. Se utanför boxen

När kraven på effektivisering, digitalisering och modernisering ökar behöver man tänka framåt och nytt. För att leda i förändring behövs personer som kan coacha och inspirera andra. Risken är stor att du väljer bort väldigt kompetenta personer och letar förgäves om CV, intervju och rekommendationer utgör det enda urvalskriteriet. I stället måste du söka bredare och tänka utanför boxen.

3. Använd evidensbaserade metoder

Genom att bedöma personen utifrån resultatet på tester går det att upptäcka kandidater som saknar det ”perfekta” Cv:t, men som har rätt personlighet och potential och förmåga till nytt lärande. Testerna återkopplas vid intervjutillfället och ger kandidaten en möjlighet att uppvisa fler sidor av sig själv, vilket även gynnar kandidatupplevelsen.

4. Annonsera mera

Om du bara söker i det egna nätverket, eller via LinkedIn är risken stor att du anställer personer som är ganska lika dig själv, men som kanske inte tillför så mycket.

Genom att istället gå ut brett och annonsera öppnar du upp för att anställa mer diversifierat och det ökar chanserna att få in olika kompetenser i bolaget. Dessutom visar forskning att bolag som är transparanta med att de rekryterar lockar fler talanger. Enligt undersökningen kan annonsering generera 50 procent mer kvalificerade kandidater, minska kostnaden för rekrytering med 50 procent och ge en till två gånger snabbare rekryteringsprocesser.

5. Ta hjälp

Genom att ta professionell hjälp av nischade rekryteringsaktörer ökar chanserna för att hitta rätt kandidat vid strategiskt viktiga rekryteringar.

Här är några fördelar:

– Du spar både tid och pengar på att få hjälp av någon som har erfarenhet och som har tydliga processer på plats.

– Du får hjälp av en expert som har kunskap om just din bransch och de omvärldsfaktorer som påverkar den.

– Du får ett utifrånperspektiv vilket behövs både för att tolka företagets utmaningar och för att du ska få ett modernt förhållningssätt till rekryteringen.

– Du får hjälp med att tänka utanför boxen. Kanske är ”rätt” CV inte det viktigaste om du till exempel söker en person som är förändringsbenägen och coachande.

– Du får ett större urval av möjliga kandidater att välja bland jämfört med om du letar i ditt eget nätverk. Detta är a och o för en lyckad rekrytering.

– Du får hjälp med att göra ett urval som baseras på evidensbaserade metoder som hjälper till att bibehålla objektivitet och ökar chanserna att ta in rätt kompetens.

 

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult inom affärsområde Executive Search på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering anette.wickholm@meritmind.se

Läs mer om Meritmind executive search ⇒

 

 

Skrivet av: Mathias Johansson