Corona ökar digitaliseringstakten – vad krävs för att lyckas långsiktigt?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Enligt en undersökning som gjordes av Novus under våren 2020 har Corona påskyndat digitaliseringen hos många svenska företag. Men vad krävs för att nå långsiktig framgång med digitaliseringsstrategin? Svaren i undersökningen överensstämmer väl med Meritminds erfarenheter.

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av konsultföretaget Digital Strategi under våren 2020 frågat 200 svenska företag hur Coronapandemin påverkat deras digitala närvaro.

Drygt två tredjedelar (67 %) av de tillfrågade uppger att deras digitala närvaro fungerat bra. 44 % säger att de som en följd av Corona kommer att genomföra förändringar av sin digitala närvaro där en förändrad marknadsstrategi, nya kanaler, omvärderade medieköp samt förändringar av processer och organisation hamnar i topp.

I undersökningen ställdes också en öppen fråga om det är något som företaget kommer att göra mindre av som en konsekvens av nya kundbeteenden. En övervägande majoritet svarade att de kommer minska andelen arbetsresor och fysiska kundmöten. Detta ställer krav på ett arbetssätt som är mer anpassat för möten och samarbete i en digital miljö, och kommer i sin tur att ställa krav på infrastruktur och organisation.

Snabb omställning kan öka konkurrenskraft

Undersökningen tyder på att den omställning som förväntades ta 4–5 år nu ser ut att ha skett på en dryg månad.

Enligt Digital Strategi möjliggör denna snabba förflyttning av organisation och fokus att nödvändiga förändringar görs i rekordfart. De företag som tar tillfället i akt stärker sin långsiktiga livsduglighet och relevans. Krisen kan därmed leda till stärkt konkurrenskraft för många företag.

Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, håller med. Han uppger i undersökningen att det, trots det hemska Corona för med sig, ändå är positivt att krisen påskyndat denna omställning. Han tror också att detta är bestående:

Företagen kommer inte gå tillbaka när pandemin passerat, de kommer gå vidare med business as should be. Starkare och hållbarare.”

Svaren i undersökningen bekräftar också Micael Dahlens tes; 75 % procent av de tillfrågade tror att deras omsättning kommer att vara ungefär som nu eller ha ökat, medan endast 20 % tror att den kommer att minska. Det innebär att drygt tre av fyra svenska företag har en tro på framtiden. Vilket i sig är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att rusta sig för den.

Nycklar till framgång

Allan Russel, vd och grundare av Digital Strategi, menar att mycket av den omställning som nu sker till stor del redan låg i bolagens digitaliseringsstrategier. Nu blir utmaningar och möjligheter konkreta, vilket skyndar på utvecklingen.

– Nyckeln är att parallellt se över processer, organisation och teknik. De som agerar snabbt når också snabba resultat, säger han.

För att lyckas krävs också en omvärderad affär och verktyg, processer och en organisation som kan förekomma kundernas förväntningar, inte bara anpassa sig efter dem. Företag måste riva ner silos och skapa en medvetenhet hos alla om såväl sina egna roller som andras.

Stämmer med Meritminds erfarenheter

Enligt Nina Sjödin som är rådgivningskonsult på Meritmind med ansvar för organisations-förändringar, stämmer dessa tankar väl överens med hennes erfarenheter från lyckade digitaliseringsresor.

Hon menar också att det är viktigt att förankra den typ av förändring som organisationen ska göra på ett tidigt stadium.

– Att göra rätt från början är inte bara effektivt, utan en generell förutsättning för skalbar digitalisering, säger hon.

Fler tips på hur du lyckas du med förändringsresan finns i vår tidigare blogg: Den digitala ekonomifunktionen 2020 – så lyckas du med förändringsresan

4 nycklar för framgångsrik digitalisering enligt Novus:

  1. Agera snabbt – det ger också snabba resultat
  2. Se parallellt över processer, organisation och teknik
  3. Omvärdera din affär så att verktyg, processer och omorganisation förekommer kundernas förväntningar
  4. Riv ner silos och skapa en medvetenhet hos alla om såväl egna roller som andras

Här kan du läsa hela Novus undersökning:
https://www.digitalstrategi.se/wp-content/uploads/2020/05/Digital_Strategi_Whitepaper_Maj_2020.pdf

 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson