Därför måste CFO:n prioritera ESG-frågor 2021

CFO:n och hållbarhetsarbetet: Så blir det framgångsrikt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

Under 2020 hamnade Coronakrisen i fokus och mycket fick ställas åt sidan för att lösa akuta utmaningar. Vad blir viktigt att prioritera när ”vi vant oss” vid Coronaeffekten? Mycket tyder på att ESG-frågorna kommer ta allt större plats – även för ekonomifunktionen.

Corona har bidragit till att många företag insett att ESG-frågorna (Environmental, Social and Governance), det vill säga miljö, socialt ansvar och etik & bolagsstyrning – blir allt viktigare att ta hänsyn till, även för CFO:n och ekonomifunktionen.

Enligt en artikel i Forbes kommer dessa frågor bli en allt mer integrerad del av företagens riskanalys och de måste tas med i företagens verksamhetsplanering. Artiklar på CFO Dive och från PwC visar att det är fler som delar denna uppfattning.

Varför är ESG-frågorna så viktiga för CFO:er?

Banker och finansiella institutioner integrerar ESG i sina riskanalyser och kreditbedömningar i allt högre grad och det gör att ESG också blir en fråga för ekonomiavdelningar, företagsledningar och styrelser. Det verkliga incitamentet att ta dessa frågor på allvar kommer dock utifrån. Kunder, potentiella medarbetare, leverantörer och investerare ställer allt högre krav på företagen att vara transparenta och kunna redovisa hur de jobbar med hållbarhetsfrågor.

Att investerare lägger allt mer tonvikt på icke-finansiell rapportering bekräftas också av undersökningen ”How will ESG performance shape your future?” från Ernst & Young. Enligt undersökningen, som bygger på svar från 290 institutionella investerare och deras inställning till ESG, har 72 procent av investerarna en strukturerad metod för utvärdering av icke-finansiell information vilket är en kraftig ökning från 2018 när motsvarande siffra var 32 procent.

”Ett särskilt uppmärksammat område är klimatförändringar och företagens klimatavtryck där investerare förväntar sig mer av företagen,” säger Pehr Ambuhm, partner och sponsor för Sustainable Finance inom Financial Services på EY i en kommentar.

Studien visar också att det finns en skillnad mellan förväntningar och rapportering. 34 procent av investerarna är missnöjda med företagens rapportering om klimatförhållanden och cirka 40 procent anser att företag i allmänhet inte är tillräckligt tydliga när de rapporterar om styrelseformer och sociala frågor samt vad dessa kan betyda för affärsmodellen.

Enligt en rapport från Nordea anser 66 procent av småföretagen att hållbarhet är mycket viktigt medan bara 45 procent säger att de agerar därefter. Ofta är det så att ju större ett företag är desto mer sannolikt är det att hållbarhet har införlivats i verksamheten. Det finns alltså stor förbättringspotential bland småföretagen.

– Även företag som kanske inte har det kravet från sina kunder idag behöver ta tag i dessa frågor, eftersom leverantörerna, lagstiftaren och samhället förväntar sig det, säger Poya Motai, ansvarig för hållbarhetsområdet i Business Banking, Nordea.

Hur kan då mindre företag tillgodose de ökade kraven på rapportering av ESG-frågor?

Att jobba med hållbarhet ska inte ses som något besvärligt krav från investerare, konsumenter och myndigheter. Det ska vara ett naturligt inslag i verksamhetsmodellen.

Idag finns det dock inga givna ramar för hur ekonomichefer kan ta hänsyn till klimatförändringen, så som de tar hänsyn till räntor, kreditrisker eller kassaflöden, men i väntan på en gemensam standard kan företag fokusera på att:

  • Fundera på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för företaget.
  • Fundera på hur hållbarhetsfrågor kan integreras i deras verksamhetsmodellen för att begränsa risker och hitta möjligheter.
  • Samla in ESG-data på samma sätt som man samlar in finansiell data.
  • Vara transparenta och upplysa både intressenter och investerare hur ESG påverkar strategi och verksamhet, samt vilka processer som finns för att hantera ESG-risker.

Att hantera hållbarhetsrisker kan hjälpa småföretag att:

  • Stärka varumärket och därmed få konkurrensfördelar
  • Undvika ett skadat anseende
  • Kartlägga klimatrisker inte bara i verksamheten utan i hela leverantörskedjan
  • Bli bättre på att följa befintliga och kommande regelverk
  • Locka till sig talanger och investerare
  • Bli bättre på att följa befintliga (eller förbereda sig för kommande) regelverk.

Här får du fler konkreta tips på hur hållbarhetsarbetet kan bli framgångsrikt
https://meritmind.se/verksamhetsstyrning/cfon-och-hallbarhetsarbetet-sa-blir-det-framgangsrikt/

 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Källor:
https://www.forbes.com/sites/jimdeloach/2020/08/05/what-cfos-are-prioritizing-for-2021-liquidity-esg-and-right-sizing-for-the-future/?sh=5ad77006492d

https://www.realtid.se/debatt/2021-aret-da-esg-fragorna-hamnar-overst-pa-prioriteringslistan

https://www.pwc.com/us/en/library/cfo.html

https://www.cfodive.com/news/cfo-trends-2021-esg-ai-libor/593158/

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-global-institutional-investor-survey-2020.pdf

https://insights.nordea.com/sv/foretagande/varfor-ska-ett-litet-foretag-bry-sig-om-hallbarhet/

https://it-finans.se/investerare-kraver-mer-av-foretagens-esg/

Skrivet av: Mathias Johansson