Förberedd för budgetarbete?

Kanske tillhör du de förutseende som i god tid säkerställt en tydlig, effektiv och säker budgetprocess med ett väl utvecklat systemstöd? Eller, ser du framför dig en arbetskrävande höst med osäkerhet och stor frustration över systemen för att lagom till början av december kunna andas ut?

Min erfarenhet är att alldeles för många har ett onödigt tungt budgetarbete framför sig. Trots att det idag finns riktigt bra och flexibla system för planering lever ofta väldigt detaljerade och ibland föråldrade Excel-modeller kvar i många företag. Det är inte ovanligt att man inte vågar eller orkar med att förändra dessa då de är komplexa och inte minst väldigt personberoende. Detta får till följd att de controllers som ska kvalitetssäkra och sammanställa resultatet får stora utmaningar och en fråga om ”vad händer om ….” kan då få den bäste att känna stor stress!

Så här, mitt uppe i budgetprocessen, är det svårt att göra några större förändringar men det är ett fantastiskt bra tillfälle att tänka till inför framtiden!

Mitt råd till er är att under hösten stanna upp, lyfta blicken och våga ifrågasätta;

  • Är vårt systemstöd tillräckligt bra?
  • Har budgeten en rimlig detaljnivå?
  • Ger våra budgetmodeller en bra grund för simuleringar?
  • På vilket sätt påverkar belöningsmodeller budgeten?
  • Hur tydligt är budgeten kopplat mot affärsmålen?
  • Hur kan vi presentera helheten på ett pedagogiskt sätt?

Något man absolut kan göra redan nu är att ta ett första steg till förbättring genom att på budgetmöten och styrelsepresentationer lyfta fram koppling mot affärsmålen och planerade aktiviteter i högre grad än tidigare.

Kanske redan i december innan tid och kraft går till arbetet med årsbokslut är det värt att tänka vidare och då diskutera möjliga förbättringar inför nästa år.

Vår erfarenhet är att förändringsarbete kräver lång tid för att få med alla så det är av stort värde att arbeta fram en realistisk tidplan i ett tidigt skede.

Se filmen där vi delar med oss av våra tankar kring Modern Affärsplanering.

Lycka till med ert budgetarbete!

Annika Graflund

Rådgivare Verksamhetsstyrning

Skrivet av: Annika Graflund