Ny undersökning: Svenska finanschefer ser positivt på framtiden – men det finns orosmoln

 

CFO Survey* genomförs två gånger per år av Deloitte/SEB. Undersökningen ska spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer. Enligt höstens utgåva ser finanscheferna i Sverige positivt på framtiden. Samhället öppnas åter upp efter corona och dörrar öppnas – men nya orosmoln tornar upp sig.

Höstens undersökning av CFO Survey som genomfördes under september 2021 bygger på svar från finanschefer på ett urval av Sveriges 500 största företag från olika branscher. Av svaren framkommer att den ekonomiska kris som pandemin orsakade ser ut att bli relativt kortvarig. Finanscheferna ser en fortsatt positiv bild av framtiden under de kommande 12 månaderna, vilket i likhet med vårens undersökning indikerar en fortsatt trend av optimism och återgång till mer normala förhållanden. Den externa osäkerheten ligger nu på den lägsta nivån sedan undersökningen startade förutom hösten 2018 då den var ännu lägre.  

Organisk tillväxt och förbättrat kassaflöde prioriterat 

Organisk tillväxt fortsätter vara prioriterat för CFO:er på de större bolagen. För de mindre bolagen är det viktigare att prioritera åtgärder för att förbättra kassaflödet. Andra prioriterade områden är introducering av nya produkter eller tjänster, optimering av investeringar i kapacitet parallellt med kostnadsreducering.  

Brist på arbetskraft – risk

Under pandemin blev många människor tvingade att byta yrken, skola om sig eller i vissa fall gå i förtidspension. Detta har lett till att brist på kvalificerad personal anses vara en hög risk i vissa sektorer. Inflation, de fortsatta problemen i globala leveranskedjor samt de höga energipriserna är andra riskfaktorer. Men det finns också nya orosmoln som bland annat handlar om hur bolagen ska hantera förväntningar runt klimatfrågan. 

Fortsatt hög investeringsnivå

Givet prioriteringen av organisk tillväxt är det ganska väntat att finanscheferna ser framför sig fortsatt hög nivå av investeringar och aktivitet kring företagsförvärv och försäljningar. Deras förväntningar på ökade intäkter ligger på en mycket hög nivå, medan förväntningarna på rörelsemarginalen är positiv men mer återhållsam. 48 procent av finanscheferna anger att investeringar i Sverige är att föredra, vilket är en minskning sedan förra hösten. Istället blir investeringar utomlands allt viktigare vilket kan motiveras med lättade restriktioner och att fler och fler länder öppnar upp. 

Majoriteten har en plan för klimatet

Nytt för i år är att CFO Survey inkluderat frågor rörande klimatet. När finanscheferna fick svara på frågan om företagen har en plan för att minska koldioxidutsläppen svarade majoriteten att de har en plan på plats. Endast 13 procent anger att de inte har en plan på plats. Den stora majoriteten, 68 procent, anger att de avser nå sina mål redan 2030 vilket är tidigare än det svenska nationella målet om 2045 och motsvarande i EU 2050. 70 procent av finanscheferna svarar att det är deras kundbas som driver klimatagendan. 20 procent anger att det krävs för att kunna gå in på nya marknader och utöka sin kundbas.

Sammanfattning av CFO Survey 2021 – så här ser svenska CFO:er på:   

Prioriteringar och utmaningar

 • Organisk tillväxt är finanschefernas primära prioritering
 • Ekonomisk tillväxt är den mest betydande utmaningen  
 • Geopolitiska risker ökar mest

Finansiering och risk

 • Utlåningsviljan anses fortsatt återhämta sig men är fortfarande något lägre än innan pandemin 
 • Den ekonomiska osäkerheten är på den näst lägsta nivån någonsin 
 • Risken för motparters obestånd är på den lägsta nivån sedan våren 2018 

Strategiska möjligheter

 • Stor optimism på investeringar med fokus på tillväxt är prioriterat 
 • Fortsatt stor förväntan på hög nivå av antalet företagstransaktioner 
 • Optimism präglar även synen på intäkter, rörelsemarginal och anställda 

Klimat 

De huvudsakliga faktorerna som driver klimatåtgärder är:  

 • Att anpassa sig efter kunders krav eller önskemål 70%
 • Förbättra rykte och få ökat förtroende från kunder 58%
 • Möjlighet att reducera kostnader (t.ex. minskad energiförbrukning, lägre värme- och kylkostnader) 34% 

Läs också:
6 tips till företag som vill växa 

Vill du ha tips på hur ditt företag kan växa, få bättre kassaflöde eller hitta kompetent personal?
Meritmind hjälper mindre företag med detta och mycket mer. Kontakta Susanne Werngren så berättar hon hur du kan komma igång!

susanne.werngren@meritmind.se
070-832 97 92


*Om undersökningen
The Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes under september 2021 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De CFO:er (Chief Financial Officer), i texten även benämnda finanschefer, som deltagit i undersökningen representerar ett urval av Sveriges 500 största företag från olika branscher. Den breda basen av svar från ledare inom olika branscher och företag gör att vi anser de trender och slutsatser som framkommer i undersökningen vara representativa för svenska finanschefer generellt.

Skrivet av: Anne-Li Wigge Lind