Så gör du höstens affärsplanering effektivare och mer engagerande!

Sensommaren är här, hösten närmar sig och det innebär att många företag planerar för en höstkickoff där blicken lyfts mot hur man ligger till gentemot de strategiska mål man satt upp och vad som krävs för att nå dessa. Samtidigt påbörjas arbetet med vilka nya mål som skall sättas upp inför nästa år.

För många ekonomer innebär det ett förberedande arbete med att skapa en massa underlag inför kick-off och den följande affärsplaneringsprocessen som hos många drar igång under september och fortgår till november/december. Och ja, det är svårt att förändra etablerade arbetssätt även om de är ineffektiva och kanske inte alltid ger den affärsnytta de avser göra. Så, varför inte prova något nytt!

Släpp årsbudgeten och gå över till rullande prognoser.

Använd rullande prognoser för att slippa tungt budgetarbete inför varje för nytt budgetår. Jämför ditt utfall med senaste prognos, istället för mot budget och gentemot utfall tidigare år. De ger dig bättre framtidsinsikt kontinuerligt då förutsättningarna i världen förändras allt snabbare och den lagda årsbudgeten snabbt blir irrelevant. Passa på att skapa en effektivare planeringsprocess som fokuserar på senaste informationen era medarbetare har om framtiden.

Läs mer här om rullande prognoser

Skrivet av: Anne-Li Wigge Lind