Analys- och teknikkonsultföretag - översyn uppdragsprocess

Utmaning


Att upprätthålla en central styrning av processerna och ge verksamheten med över 3 500 medarbetare ett effektivt och överskådligt stöd i projektarbete.

Väsentligt olika storlek på projekt, allt från någon enstaka vecka till projekt som sträcker sig över lång tid

Möjliggöra effektiva revisioner och garantera kvalitet.

Att få ökad användning av utvecklat IT-stöd, ”Processplatsen”

Uppdrag


Meritminds uppdrag var att tydliggöra en pedagogisk översiktlig struktur av företagets uppdragsprocess och de begrepp som ingår.

Lämna input till vidareutveckling av befintligt IT-stöd i Sharepoint

Genomgång av befintligt IT-stöd

Hitta en tydlig form för samverkan mellan anbud- och uppdragsprocess mot interna stödprocesser

Förtydliga och kommunicera begrepp som används

Genomfördes genom intervjuer och Workshops

Förbättring


Tydliggjorda begrepp och fastställd processhierarki

  • Huvudprocess
  • Delprocess
  • Aktivitet
  • Rutiner
  • Instruktioner

Grund för kartläggning genom ett alternativt angreppssätt utifrån ”Vad som ska göras” utifrån ett databastänk

Input inför vidareutveckling av IT-stöd med fokus på förenkling

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan