Ledarskap & förändringsledning

Skicka en förfrågan

All förändring handlar om att skapa nya rutiner och om att ändra beteenden. Det är mänskligt att ifrågasätta förändringar och en till synes enkel teknisk implementation kan stå och falla med hur medarbetarna hanteras och involveras under förändringsprocessens gång.

Ett framgångsrikt förändringsprojekt bygger på en väl genomarbetad vision, att det finns ett gemensamt mål och en plan för att nå dit.

Det som är det bestående värdet av ett genomfört förändringsprojekt är hur man som bolag hanterar det som kommer efter implementeringen. Det man bör lägga störst vikt vid är förändringsledning dvs motivera och få med sig organisationen, kommunicera och informera varför förändringen genomförs och värdet av den såväl för bolaget i stort men också för var och en som är involverad.
Det är viktigt i ett förändringsprojekt att utbilda och kommunicera och skapa förutsättningar för organisationen att anamma det nya. Ledarskapet bör fokusera på att skapa motivation och ha tålamod och respekt för att förändring tar tid. Tidsåtgång i ett projekt kan generellt fördelas enligt följande:

30% förstudie/analys
20% implementering
50% utbildning/förvaltning & vidareutveckling.

I de fall ni vill driva förändringsarbetet själva, kan vi bidra med stöd. Ni beskriver vad ni vill åstadkomma och vi finns i bakgrunden och ger den coachning och råd som är bäst för just er i er situation.

KundcaseVitvarutillverkare - Implementering av Centre of Excellence Financial Planning & Analysis

Läs mer


Transportföretag – Ledarskapsproblem på redovisningsfunktionen

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan