Datadriven styrning

Skicka en förfrågan

Datadriven styrning handlar om att skapa beslutsstöd baserat på verksamhetsdata. Grunderna i att skapa en datadriven styrning bygger på att ha kontroll på dataflöden, förstå och kunna kritiskt granska sin data, säkerställa datakvalitet och att kunna ta fram ledande indikatorer för verksamheten.

Viktigt är även hur datan presenteras och visualiseras för att den ska tillföra ett värde för den operativa organisationen. Såväl medarbetare som ledning ska kunna agera och fatta vardagliga beslut baserat på datan som på så vis skapar affärsnytta.

Vi kan hjälpa er att säkerställa att data i er organisation är korrekt, användbar, laglig och säker. Detta för att säkerställa att den data ni har skapar ett värde för er organisation.

KundcaseFastighetsbolag - Upphandling och implementering av BI-stöd

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan