Strategi & transformation

Skicka en förfrågan

För att lyckas med sin transformationsresa är det viktigt att ha en tydlig vision och målbild på plats samt en genomarbetad strategi för hur bolaget ska nå dit. Hur utvecklingen kommer att se ut beror på målbilden och vad utvecklingen ska få för effekter, men tar också sin utgångspunkt i vart ni befinner er idag.

Vi hjälper er att analysera ert behov och era förutsättningar. Vilka ledare och medarbetare behövs i organisationen? Hur ser våra processer ut, i fråga om kvalité och effektivitet? Vart befinner sig bolaget i den digitala utvecklingen? Är det ny teknik tex RPA eller Machine Learning som är lösningen, eller är det istället utveckling och användning av era nuvarande system och verktyg?

Vi på Meritmind kan hjälpa och stötta er i denna transformationsresa och vi utgår alltid ifrån helheten det vill säga organisationen, processer, system, strategi & vision.

Förändring och utveckling tar sin utgångspunkt i ett tydligt mål, men förmågan att få med sig organisationen och skapa motivation till en förändring är nyckeln till framgång. Det är viktigt att tydliggöra roller och ansvar samt säkerställa utbildning. Förutom en genomarbetad förstudie så är det förändringsledning som vi på Meritmind lägger stor vikt vid i form av utbildning, kommunikation och en mottagarorganisation som kan driva utvecklingen vidare efter genomfört projekt.

Kundcase


Global koncern - Finance Transformation – Process Efficiencies project

Läs mer

Global koncern – uppföljning av konsoliderad lönsamhet för produkter och kunder

Läs mer

Bolag inom textilservicebranschen - Implementation av SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management

Läs mer

Bolag inom avfallshantering - Ny modell för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Läs mer

Logistikföretag - Utveckling av ny prissättningsmodell baserad på ABC-kalkylmodell

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan