Verksamhetsförbättring

Skicka en förfrågan

När ni vill ta små steg till förändring så kan vi på Meritmind hjälpa er med mindre förbättringsprojekt, där vi ser till en del av helheten.

Ibland är det inte en stor transformation som är lösningen. När ni istället vill göra mindre förbättringsprojekt över tid, så kan vi på Meritmind hjälpa er. Precis som vid våra större projekt utgår vi från helhetsperspektivet och därifrån fokuserar vi på det som ger mest affärsnytta här och nu. Vi hjälper er med att utveckla er verksamhet genom mindre förändringar som kan leda till effektivisering och lönsamma förbättringar.

Förbättringar ska vara ständigt pågående och vi hjälper er som organisation att utveckla er förmåga till ett sådant arbetssätt. Effektivt förbättringsarbete handlar om förhållningsätt - ett sätt att arbeta och tänka. Det handlar om att lära av misstag och framgångar och att arbeta långsiktigt och hållbart. Det är viktigt att kontinuerligt utveckla verksamheten för att skapa en kultur som utmanar alla till att utveckla sig själva och att våga misslyckas.

Ständiga förbättringar

För oss på Meritmind innebär ständiga förbättringar att arbeta systematiskt och kontinuerligt med förbättringar inom funktion och organisation.

• Utveckla ett förbättringsarbete som drivs av medarbetarna i organisationen

• Fokusera på det som är värdeskapande för interna och/eller externa kunder

• Utvärdera ständigt om arbetssätt, processer och rutiner bör utvecklas eller ta bort

• Sträva efter flöden i processerna som är kvalitetssäkrade och effektiva.

• Kontinuerligt se över och förtydliga roller och ansvar

• Säkerställ att ni kontinuerligt utbildar och kompetensutvecklar medarbetarna

KundcaseUpphandling av nytt koncernkonsolideringssystem

Läs mer


Införande av kontroller i ekonomifunktionens viktigaste processer

Läs mer


Analys- och teknikkonsultföretag - översyn uppdragsprocess

Läs mer


Effektivisering av koncern- och managementrapportering i FPM (Unit 4)

Läs mer


Telekombolag - Finansiell integration av två bolag vid ett förvärv

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan