Bolag inom textilservicebranschen - Implementation av SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management

Utmaning


Bolaget tillhandahåller arbetskläder, skyddskläder, mattor och hotelltextilier m m åt kunder inom en mängd olika branscher.

De har både fasta tvätterier och mobila enheter och finns i flera länder.

Bolagets affär omfattar en avancerad logistik för att alltid kunna leverera rena arbetskläder och mattor.

Utmaningen var att kunna prissätta de olika tjänsterna som ingår i affärserbjudandet.

Hur ser lönsamheten ut per tjänst, per kund, per enhet, för mobil enhet vs fast?

Uppdrag


Bolaget hade arbetat under många år med att skapa kalkylsystem för att få fram info om hanteringskostnad per tjänst och kund. De hade egenutvecklade komplicerade system både i excel, access och datalager.

Detta skulle nu ersättas och uppdateras med ett ändamålsenligt system.

Meritmind rekommenderade att SAP PCM skulle implementeras.

Meritmind ansvarade för att bolagets krav på uppföljning kunde levereras i den nya lösningen.

Förbättring


Bolaget har nu ett system som ger möjlighet att snabbt uppdatera modellen och sprida informationen till de som ansvarar för prissättning av tjänster till kunderna.

Det finns nu möjlighet att jämföra kostnad för fast vs mobil enhet.

Uppföljning av hur logistikkostnad påverkar resultat på detaljerad nivå är tillagt.

Bolaget har nu implementerat uppföljningen till alla enheter i samtliga länder

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan